บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

161

บริษัท
(ทั้งหมด)

1,194

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

75

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

432

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

2,772,319

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 1,194 รายการ

โฟร์ซีซันส์ 5IN1 สีน้ำยืดหยุ่น เนียน ภายนอก ไม่ผสมน้ำ 15 ลิตร #000A

TGO CFR FY24-008-0028

โฟร์ซีซันส์ 5IN1 สีน้ำยืดหยุ่น เนียน ภายนอก ไม่ผสมน้ำ 15 ลิตร #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ 5IN1 สีน้ำยืดหยุ่น เนียน ภายนอก เบส 10 ลิตร #000A

TGO CFR FY24-008-0027

โฟร์ซีซันส์ 5IN1 สีน้ำยืดหยุ่น เนียน ภายนอก เบส 10 ลิตร #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีรองพื้นปูนใหม่ 5 แกลลอน #A1111

TGO CFR FY24-008-0051

โฟร์ซีซันส์ สีรองพื้นปูนใหม่ 5 แกลลอน #A1111

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000A

TGO CFR FY24-008-0022

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000B

TGO CFR FY24-008-0056

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000B

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000C

TGO CFR FY24-008-0057

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000C

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน ไม่ผสมน้ำ เบส 5 แกลลอน #000A

TGO CFR FY24-008-0024

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน ไม่ผสมน้ำ เบส 5 แกลลอน #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000A

TGO CFR FY24-008-0023

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000B

TGO CFR FY24-008-0058

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000B

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000C

TGO CFR FY24-008-0059

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ ด้าน ภายใน เบส 2.5 แกลลอน #000C

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ กึ่งเงา ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000A

TGO CFR FY24-008-0025

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ กึ่งเงา ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000A

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ กึ่งเงา ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000B

TGO CFR FY24-008-0060

โฟร์ซีซันส์ สีน้ำ กึ่งเงา ภายนอก เบส 2.5 แกลลอน #000B

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สมุทรปราการ

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights