บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

55

บริษัท (ทั้งหมด)

190

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

25

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

35

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 190 รายการ

ผ้า KP GABARDINE WOOL SPIRAL

 TGO CM FY2024-006

ผ้า KP GABARDINE WOOL SPIRAL

บริษัท กัมพล สิ่งทอ (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

Shirt No.5 TRI004

 TGO CM FY2023-016

Shirt No.5 TRI004

บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

COOLAGEN

 TGO CM FY2023-015

COOLAGEN

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

จูติ DRY CARE

 TGO CM FY2023-012

จูติ DRY CARE

บริษัท อินเตอร์แฟบริด 2010 จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

MODIFY PIQUE

 TGO CM FY2023-014

MODIFY PIQUE

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) (-), กรุงเทพฯ

AiR JET

 TGO CM FY2023-014

AiR JET

บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), สมุทรสาคร

Hybrid Fusion

 TGO CM FY2023-009

Hybrid Fusion

บริษัท ไฮบริด แฟบริค จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

SOFTAMANTE116

 TGO CM FY2023-010

SOFTAMANTE116

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

COTTONISM

 TGO CM FY2023-011

COTTONISM

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

KP430

 TGO CM FY2023-008

KP430

บริษัท กัมพล สิ่งทอ (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

WOVEN FABRIC (TWC12)

 TGO CM FY2023-006

WOVEN FABRIC (TWC12)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

WOVEN FABRIC (TWC11)

 TGO CM FY2023-005

WOVEN FABRIC (TWC11)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights