หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

ลงทะเบียนหน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด ทั้งหมด 167 รายการ

INS182

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้ผลิต: บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน27/03/2567
INS180

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ผลิต: บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน08/03/2567
INS179

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ผู้ผลิต: บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงทะเบียน06/11/2566
INS178

ชมรมห้องสมุดสีเขียว

ผู้ผลิต: บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน04/11/2566
INS177

โรงเรียนสา

ผู้ผลิต: อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน02/11/2566
INS174

บริษัท ทรงสมัยซังฮี้ จำกัด

ผู้ผลิต: บริษัท กัมพล สิ่งทอ

วันที่ลงทะเบียน27/10/2566
INS175

บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด

ผู้ผลิต: บริษัท กัมพล สิ่งทอ

วันที่ลงทะเบียน27/10/2566
INS176

บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขารังสิต)

ผู้ผลิต: บริษัท กัมพล สิ่งทอ

วันที่ลงทะเบียน27/10/2566
INS167

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ผลิต: บริษัท กัมพล สิ่งทอ

วันที่ลงทะเบียน26/10/2566
INS170

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ผลิต: บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน26/10/2566
INS172

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้ผลิต: บริษัท กัมพล สิ่งทอ

วันที่ลงทะเบียน26/10/2566
INS162

หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิต: อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

วันที่ลงทะเบียน25/10/2566
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights