รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

1,611

บริษัท (ทั้งหมด)

455

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 1,611 รายการ

ก่อสร้าง

TGO CFO FY24-080

ก่อสร้าง

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (แผนกเครื่องจักรและซ่อมบำรุง), นนทบุรี

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567

TGO CFO FY24-081

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด โรงงานระยอง, ระยอง

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

TGO CFO FY24-082

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์), อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
พัฒนาซอฟต์แวร์

TGO CFO FY24-083

พัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ภาคบริการและสำนักงาน

TGO CFO FY24-084

ภาคบริการและสำนักงาน

บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, นนทบุรี

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

TGO CFO FY24-06-085

สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, ระยอง

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ผลิตกระจกส่องหลังสำหรับยานยนต์

TGO CFO FY24-086

ผลิตกระจกส่องหลังสำหรับยานยนต์

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด, สมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
รับจ้างพิมพ์ป้ายฉลากตราติดสินค้า, สติ๊กเกอร์และภาชนะบรรจุภัณฑ์ซื้อมาขายไปฉลากตราติดสินค้าและภาชนะบรร

TGO CFO FY24-087

รับจ้างพิมพ์ป้ายฉลากตราติดสินค้า, สติ๊กเกอร์และภาชนะบรรจุภัณฑ์ซื้อมาขายไปฉลากตราติดสินค้าและภาชนะบรร

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY24-088

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ดำเนินกิจการจำหน่ายผ้าทรายสายพาน อุปกรณ์ขัด และเครื่องมือต้นกำลัง

TGO CFO FY24-02-089

ดำเนินกิจการจำหน่ายผ้าทรายสายพาน อุปกรณ์ขัด และเครื่องมือต้นกำลัง

บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง (ปั๊มเชื้อเพลิงและหัวฉีด) ในรถยนต์

TGO CFO FY24-02-090

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง (ปั๊มเชื้อเพลิงและหัวฉีด) ในรถยนต์

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
ธุรกิจผลิตแก้วและกระจกบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY24-04-091

ธุรกิจผลิตแก้วและกระจกบรรจุภัณฑ์

บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด, พระนครศรีอยุธยา

วันที่อนุมัติ28/11/2566
วันที่หมดอายุ28/11/2567
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights