รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขอการรับรอง

1,843

บริษัท (ทั้งหมด)

539

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขอการรับรอง ทั้งหมด 1,843 รายการ

อาหารและเครื่องดื่ม

TGO CFO FY24-03-273

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังการผลิต 124.3 กิโลวัตต์

TGO CFO FY24-203

ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังการผลิต 124.3 กิโลวัตต์

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตยาสีฟัน, ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังก

TGO CFO FY24-02-204

ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตยาสีฟัน, ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังก

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน2) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตยาสีฟัน, ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังก

TGO CFO FY24-03-205

ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตยาสีฟัน, ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโรงงาน กำลังก

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน2) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (ปลาทูน่ากระป๋อง) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

TGO CFO FY24-03-206

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (ปลาทูน่ากระป๋อง) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), สงขลา

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
1. ผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้  2. ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร

TGO CFO FY24-06-208

1. ผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ 2. ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด สาขาอมตะนคร (-), ชลบุรี

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ผลิตอาหาร

TGO CFO FY24-04-274

ผลิตอาหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่ผลิตจากผัก และผลไม้

TGO CFO FY24-08-207

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่ผลิตจากผัก และผลไม้

บริษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด สาขานวนคร (-), ปทุมธานี

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
อาหาร

TGO CFO FY24-06-209

อาหาร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด สาขาวังม่วง (-), สระบุรี

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
อาหาร

TGO CFO FY24-06-210

อาหาร

บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (สาขาบ้านบึง) (-), ชลบุรี

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

TGO CFO FY24-211

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ (SERVICE-DRY BULK SHIPPING)

TGO CFO FY24-02-275

บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ (SERVICE-DRY BULK SHIPPING)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights