รายการสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 1,252 รายการ

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Lutensol® TO 89)

TGO CFR FY24-012-0074

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Lutensol® TO 89)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (สำนักงานใหญ่), ระยอง

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)" และ "งานระบายน้ำ (ฉีด)"

TGO CFR FY24-013-0075

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)" และ "งานระบายน้ำ (ฉีด)"

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี

TGO CFR FY24-013-0076

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)" และ "งานระบายน้ำ (ฉีด)" Fitting INDO

TGO CFR FY24-013-0077

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)" และ "งานระบายน้ำ (ฉีด)" Fitting INDO

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

บอลวาล์วพีวีซี-หนา ฟ้า เอสซีจี 80 mm

TGO CFR FY24-013-0078

บอลวาล์วพีวีซี-หนา ฟ้า เอสซีจี 80 mm

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด 20 mm.

TGO CFR FY24-013-0079

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด 20 mm.

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด 25 mm.

TGO CFR FY24-013-0080

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด 25 mm.

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด >50 mm.

TGO CFR FY24-013-0081

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี ขนาด >50 mm.

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีวีซีเกลียวทองเหลือง-หนา ฟ้า เอสซีจี 18 mm

TGO CFR FY24-013-0082

ข้อต่อพีวีซีเกลียวทองเหลือง-หนา ฟ้า เอสซีจี 18 mm

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

ข้อต่อพีวีซีเกลียวทองเหลือง-หนา ฟ้า เอสซีจี 35 mm

TGO CFR FY24-013-0083

ข้อต่อพีวีซีเกลียวทองเหลือง-หนา ฟ้า เอสซีจี 35 mm

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

หน้าต่างไวนิล วินด์เซอร์

TGO CFR FY24-013-0084

หน้าต่างไวนิล วินด์เซอร์

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

อิฐทนไฟ PH40AF

TGO CFR FY24-014-0085

อิฐทนไฟ PH40AF

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด (00001), สระบุรี

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights