รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ระดับบุคคล และนิติบุคคล โดยมีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคล ที่ผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้

หน่วยงานทวนสอบประเภทบุคคล ทั้งหมด 76 หน่วยงาน

นาง กษมล ไพบูลย์
 • นาง กษมล ไพบูลย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส
 • องค์กร: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: 100 ถนน นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 0865656166
 • อีเมล์: kasamol.phaibul@sgs.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 09/05/2567
นาย กวิน คงสุพรรณ
 • นาย กวิน คงสุพรรณ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: วัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 • ที่อยู่: 35/556 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0811941639
 • อีเมล์: kawinkon@scg.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 09/05/2567
นาย วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
 • นาย วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร (ทูน่ากระป๋อง) อุตสาหกรรมพลาสติก (ฟิล์มบีโอพีอีที) ก๊าซอุตสาหกรรม (H2, CO)
 • องค์กร: บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 092-9895964
 • อีเมล์: wuttipong.kua@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
รศ.ดร. อัญชลี สุวรรณมณี
 • รศ.ดร. อัญชลี สุวรรณมณี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: Life Cycle Analysis/CFP, CFO
 • องค์กร:
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
 • โทรศัพท์: 0968892381
 • อีเมล์: unchalee@g.swu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
นางสาว ธัญพร ทรัพย์อุดม
 • นางสาว ธัญพร ทรัพย์อุดม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร, ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม
 • องค์กร: บริษัท บีซีจี โซไซตี้ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ที่อยู่: 50/545 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0855536561
 • อีเมล์: supudom.t@outlook.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
นาง พรศิลป์ จันทร์คง
 • นาง พรศิลป์ จันทร์คง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร (ทูน่ากระป๋อง, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล) อุตสาหกรรมพลาสติก (เม็ดพลาสติกชีวภาพ)
 • องค์กร: บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 0628942898
 • อีเมล์: pornsin.j@npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/11/2566
นาย กรกต พรมโสดา
 • นาย กรกต พรมโสดา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอออล์และเคมีภัณฑ์
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่อยู่: ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0624495583
 • อีเมล์: korrakot.p@kkumail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/11/2566
ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินความยั่งยืน การประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
 • องค์กร: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ที่อยู่: 6 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
 • โทรศัพท์: 0814397171
 • อีเมล์: patcharaponpongpat@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/11/2566
นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไม้ยางพารา น้ำตาล น้ำนางข้น อุตสาหกรรมอาหารและการผลิต
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 081 374 6816
 • อีเมล์: varisb@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/11/2566
ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • องค์กร:
 • ที่อยู่: 128/18 คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • โทรศัพท์: 0816145775
 • อีเมล์: paisan.k@chula.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/08/2566
นาย วีรวัฒน์ เทศเกตุ
 • นาย วีรวัฒน์ เทศเกตุ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ สิิ่งทอ พลาสติิก ยาง น้ำตาล โลหะและอโลหะ
 • องค์กร: อิสระ
 • ที่อยู่: 157/2 ม.2 ต.แม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 • โทรศัพท์: 0819559945
 • อีเมล์: weerawat@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/08/2566
นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 16/151 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 096-153-6655
 • อีเมล์: vhanvhan.s92@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 28/08/2566
ดร. แพรวพกุล ศิลธรรม
 • ดร. แพรวพกุล ศิลธรรม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พลังงาน เหล็กเเละผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก สีทาบ้าน ข้าวสาร ฟิล์มยืดพลาสติก กระดาษ
 • องค์กร:
 • ที่อยู่: 70 หมู่ 3 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทรศัพท์: 0868057050
 • อีเมล์: praewpakun.s@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/07/2566
นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 0914647896
 • อีเมล์: varoony@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/07/2566
นางสาว ฐิตาพร คำภู
 • นางสาว ฐิตาพร คำภู
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด
 • ที่อยู่: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0971459164
 • อีเมล์: thitaporn.khph@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/07/2566
ดร. อาจารีย์ สุวัตถิกุล
 • ดร. อาจารีย์ สุวัตถิกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • องค์กร: บริษัท บีซีจี โซไซตี้ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ที่อยู่: 50/545 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0616355978
 • อีเมล์: suwatthikul.a@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/07/2566
ผศ.ดร. จันทิมา ริ้วลายเงิน
 • ผศ.ดร. จันทิมา ริ้วลายเงิน
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ผ้าไหม ขนมเปี๊ยะ
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ที่อยู่: 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 • โทรศัพท์: 0819766347
 • อีเมล์: rchantima@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/05/2566
นาย ศุภฤกษ์ ขาวแดง
 • นาย ศุภฤกษ์ ขาวแดง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป (น้ำตาล, ข้าวโพดหวาน, ข้าวเหนียวอบกรอบ, กาแฟ, เครื่องดื่มสมุนไพร, พาสต้า) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: 19 หมู่ 2 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 0918532199
 • อีเมล์: suphalerk.kd@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/05/2566
นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และอีเว้นท์ ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้าและไอน้ำ
 • องค์กร: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 06-5509-2338
 • อีเมล์: maithree.s@irpc.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/05/2566
นาย ศิรสิทธิ์ มีศิริ
 • นาย ศิรสิทธิ์ มีศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร
 • องค์กร: อิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 407 ซอยสุคนธวิท ถนนสุคนธวิท 34 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
 • โทรศัพท์: 0899928684
 • อีเมล์: sirasit.khing11@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/11/2565
นาย วิชา แสวงศรี
 • นาย วิชา แสวงศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ชิ้นส่วนยานยนต์ เพลาข้าง Disc Brake , บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกระป๋องและฝา
 • องค์กร: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 2/21 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 • โทรศัพท์: 0865773151
 • อีเมล์: offturner@windowslive.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/07/2565
นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียมขั้นกลาง พลาสติกพอลิเมอร์ พลาสติกเรซิ่น พลาสติกแพคเกจจิ้ง พลาสติกรีไซเคิล
 • องค์กร: กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย
 • ที่อยู่: 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 0982356399
 • อีเมล์: ranurak@dow.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: Petrochemical, Petroleum Refinery, Polymer, Glycol, Aromatic, Logistic, Energy, Jewellery, etc.
 • องค์กร: PwC Thailand
 • ที่อยู่: Bangkok City Tower ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 0850450889
 • อีเมล์: wanchalach.sathienthammanee@pwc.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การวิเคราะห์การใช้และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ แผ่นยิบซั่ม
 • องค์กร: ICT Innovation and Engineering
 • ที่อยู่: 99/145 หมู่1 หมู่บ้านไอลีฟพาร์ค รังสิต คลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0818873576
 • อีเมล์: s.sripusitto@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทดแทน
 • องค์กร: บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: สถาบันนวัตกรรม ปตท. 71 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.78 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 • โทรศัพท์: 0817513922
 • อีเมล์: worayut.s@pttplc.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/08/2564
ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าปศุสัตว์
 • องค์กร: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 28 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0829796696
 • อีเมล์: karnwadee@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.pttep.com/en/Home.aspx
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า การจัดการของเสีย อุตสาหกรรมภาคบริการ ธนาคาร โรงแรม งานอีเว้นท์
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0897905987
 • อีเมล์: sarocha.dangsiri@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2563
นาย พีรพล หอมประเสริฐ
 • นาย พีรพล หอมประเสริฐ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: รวบรวมข้อมูล, จัดทำ Verify Sheet, คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • องค์กร: ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 สีลม บางรัก
 • อีเมล์: peerapon@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 17/01/2563
ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เค้กกล้วยหอม เกี้ยวกุ้ง อาหารไก่เนื้อ อาหารไก่พันธุ์
 • องค์กร: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน
 • ที่อยู่: 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0874964491
 • อีเมล์: suppajee.jam@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/02/2561
นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2561
นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG หรือ NGV) Ethane, Propane LPG, NGL, ไฟฟ้า, ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ clarified water และ Demineralized water ปิโตรเคมี ได้แก่ 18%HCl, VCM, PVC resin บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0841587913
 • อีเมล์: kultida.boonyarith@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/11/2560
นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0643562245
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2560
ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ยางเอสทีอาร์ ยางแท่งสำเร็จรูป น้ำยางข้น แผ่นไม้พาติเคิลบอร์ด ก๊าซชีวภาพ สุราขาว
 • องค์กร: สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงานและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
 • ที่อยู่: 135 หมู่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์: 081 467 7999
 • อีเมล์: sadudi@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/09/2559
นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐทนไฟ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 093-9962426
 • อีเมล์: c.tassaneewan@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: ข้าวโพดหวาน ไส้กรอกปลา กุนเชียงปลา นมยูเอชที ผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ / คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่อยู่: 123 หมู่ 16 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0814995370
 • อีเมล์: kitirote@kku.ac.th
 • เว็บไซต์: https://cvs.enit.kku.ac.th/profile/118589
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง แปรรูปการเกษตร ปิโตรเคมีและวัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 39/185 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000
 • โทรศัพท์: 081 493 4356
 • อีเมล์: soottiwan.tham@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กาแฟ วัสดุก่อสร้าง เเหล็กเเละผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเหล็ก ไม้ยางพารา
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 081 171 6690
 • อีเมล์: s.prakaytham@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สารให้ความหวาน อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4063, 081 866 6679
 • อีเมล์: ruethait@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององกรค์
 • องค์กร: อิสระ
 • ที่อยู่: 513/61 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
 • โทรศัพท์: 0897116833
 • อีเมล์: iamanusorn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ทุเรียนอบกรอบ พริกผัดใบกระเพรา ลำไยอบกรอบ ขนมผิงน้ำดื่ม ไอศกรีมดัดแปลง กะทิสำเร็จรูป
 • องค์กร: ที่ปรึกษาอิสระ
 • ที่อยู่: 188/125 หมู่บ้านฮาบิทาวน์ วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 08 6306 6840
 • อีเมล์: chaiwat79@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เจลล้างหน้า ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 089 455 5226
 • อีเมล์: panarin.pear@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำผลไม้ น้ำจิ้มไก่ ข้าวโพดกระป๋อง ซุปข้าวโพด น้ำตาล
 • องค์กร: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053944192 ต่อ 104 มือถือ 0875138282
 • อีเมล์: napatjuk@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/05/2557
นางสาว ขวัญฤดี อิ่มอาดูร
 • นางสาว ขวัญฤดี อิ่มอาดูร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงกลั่น อะโรมาติกส์ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน
 • องค์กร: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0892593149
 • อีเมล์: khwanrudee.i@pttgcgroup.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2557
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ของเล่นไม้ รีไซเคิลพอลิเอทิลีน Food Starch กล้วยทอดกรอบ น้ำยางข้น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมพร่องไขมัน
 • องค์กร: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 081 303 6768
 • อีเมล์: sukhodomchot.nicha@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำยางข้น
 • องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 014 4806
 • อีเมล์: chaiyawannakarn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/09/2556
นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ กระเบื้องหลังคา
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 9/5 หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 081 596 9851
 • อีเมล์: kamalaporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/06/2556
นางสาว อรพรรณ มั่งมีศรี
 • นางสาว อรพรรณ มั่งมีศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป
 • องค์กร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 อาคารซีพี ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 081 325 2980, 02 625 7510
 • อีเมล์: oraparn@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/06/2556
นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ยางรถเทรกเตอร์ กระป๋อง TULC ผ้าถัก Dri-balanco ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ย้อมและตกแต่งสำเร็จ ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก ไส้กรอกไก่ สโมกกี้
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่: 56/97 รามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
 • โทรศัพท์: 089 782 8898
 • อีเมล์: phuangphan@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สารทดแทนความหวาน ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ แบตเตอรี่รถยนต์
 • องค์กร: บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • ที่อยู่: 700/39 ชั้น2A อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 117 9260, 089 799 3999
 • อีเมล์: natworapol.r@seg-group.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/07/2555
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไก่สดแช่เย็น, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 080 629 1902
 • อีเมล์: knight_zero_7@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำปลาหวานบรรจุขวดแก้ว ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก อาหารกระป๋อง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 34/40 หมู่ 10 ถ.หทัยราษฎร์ ต.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์: 02 508 4484 , 085 555 3765
 • อีเมล์: pongsako@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติก อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตเลียม ปิโตเคมี อุตสาหกรรมหลอดไฟ อุตสาหกรรมลวดเชื่อม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
 • องค์กร: -
 • ที่อยู่: 119/44 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
นางสาว กุหลาบ กิมศรี
 • นางสาว กุหลาบ กิมศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์อาหาร และ อาหารขบเคี้ยวสุนัข
 • องค์กร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 อาคารซีพี ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 02 625 7507, 088 692 1115
 • อีเมล์: kularb@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟ แมคคาเดเมีย เซรามิค แป้งมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าว น้ำตาล ไฟฟ้า ไอน้ำ กระดาษ ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล น้ำดื่ม เบียร์ สถาบันการเงิน
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: 114 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 086 409 2834
 • อีเมล์: seksaan.p@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ รองเท้า ข้าวสาร น้ำตาล เหล็กและท่อเหล็ก แก้วและกระจก เยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ สติ๊กเกอร์ ฟิล์มพลาสติก เม็ดพลาสติก สารทำความสะอาด สีทาบ้าน กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง เส้นด้าย ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 085 912 5921
 • อีเมล์: pulittle@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/07/2554
ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2554
นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 089 129 6556
 • อีเมล์: lnaruetep@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เหล็ก ปูน อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
 • อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909 , 0822455141
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553
ผศ.ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
 • ผศ.ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร พืชผลทางการเกษตร ผลไม้แปรรูป และผ้า
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 202 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์: 0825351987
 • อีเมล์: surachai_nar@g.cmru.ac.th
ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เลนส์พลาสติก ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ลวดเชื่อม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม (1) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (2) ลวดเชื่อมไฟฟ้าที่มีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • องค์กร: นักวิจัย
 • ที่อยู่: 269 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 081 428 5420
 • อีเมล์: arunee.ewe@hotmail.com
นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟคั่ว ผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ผงชงดื่ม ขนมแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน พาสต้าอินทรีย์เส้นสด เนื้อโคขุน น้ำพริกแกงเมือง พริกบดดอง สัปปะรด แยมเมล่อน น้ำตาล
 • องค์กร: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ที่อยู่: 80 ม.9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์: 095 625 6919
 • อีเมล์: naret.yai@crru.ac.th
นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์
 • นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ไส้กรอก น้ำยางข้น ไม้ยางพาราแปรรูป
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 138 0561, 086 031 6767
 • อีเมล์: wannipa_1@hotmail.com
ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 091-997-8558
 • อีเมล์: sontayak@fti.or.th
ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • องค์กร: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 470 8309/10 ต่อ 4139, 086 622 7564
 • อีเมล์: shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

หน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 6 หน่วยงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตภาคอุตสาหกรรม
 • ที่อยู่: ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 023451270
 • อีเมล์: ccifti59@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 09/05/2567
บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด
 • บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: contact@vgreenku.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 062-8942898
 • อีเมล์: pornsin.j@npc-se.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
 • หมายเหตุ: ติดต่อที่ปรึกษา : neeranart.n@npc-se.co.th งานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ติดต่อ : คุณพรศิลป์ จันทร์คง Pornsin.j@npc-se.co.th
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 579 2946 ต่อ 071 และ 065 092 4909
 • อีเมล์: contact@vgreenku.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086
 • อีเมล์: 3e.worldcmu@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมของเล่นไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 080-286-7771, 094-298-6151
 • อีเมล์: ecee.ee.tu@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights