บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

37

บริษัท (ทั้งหมด)

224

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

37

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

224

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 224 รายการ

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 96.50 น้ำหนัก 10 บาททอง

TGO CE-CFP FY24-010-0088

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 96.50 น้ำหนัก 10 บาททอง

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), สมุทรสาคร

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)95.11
ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 96.50 น้ำหนัก 20 บาททอง

TGO CE-CFP FY24-010-0089

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 96.50 น้ำหนัก 20 บาททอง

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), สมุทรสาคร

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)95.8
ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 น้ำหนัก 12.5 กิโลกรัม

TGO CE-CFP FY24-010-0090

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 น้ำหนัก 12.5 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), สมุทรสาคร

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)99.98
ทองคำแท่ง (รีไซเคิล) ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

TGO CE-CFP FY24-010-0087

ทองคำแท่ง (รีไซเคิล) ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), สมุทรสาคร

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
เหล็กข้ออ้อย DB10 SD40 (T)

TGO CE-CFP FY24-006-0016

เหล็กข้ออ้อย DB10 SD40 (T)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)87.17
เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (T)

TGO CE-CFP FY24-006-0017

เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (T)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)87.17
เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (T)

TGO CE-CFP FY24-006-0018

เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (T)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)87.17
เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40 (T)

TGO CE-CFP FY24-006-0019

เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40 (T)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)86.83
เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (T)

TGO CE-CFP FY24-006-0020

เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (T)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)86.79
เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (Tata Tiscon S)

TGO CE-CFP FY24-006-0021

เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (Tata Tiscon S)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)86.67
เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (Tata Tiscon S)

TGO CE-CFP FY24-006-0022

เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (Tata Tiscon S)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)86.77
เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (Tata Tiscon S)

TGO CE-CFP FY24-006-0023

เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (Tata Tiscon S)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC (00005), ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)86.79
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights