ข้อมูลเชิงสถิติ

9,440

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

1,194

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

240

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

1,842

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

186

ฉลากคูลโหมด

2,091

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 247 รายการ
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights