ข้อมูลเชิงสถิติ

7,817

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

1,121

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

134

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

1,496

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

175

ฉลากคูลโหมด

1,805

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 115 รายการ
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights