ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

2,100

(ทั้งหมด)

1,403,986 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

433

(อยู่ในอายุสัญญา)

330,779 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร

188

องค์กร (ทั้งหมด)

1,297,450 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

41

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

272,369 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 188 รายการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-24-O-184

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)6,326.00
วันที่รับรอง14/05/2567
บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

TCOP-24-O-185

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)175.00
วันที่รับรอง14/05/2567
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

TCOP-24-O-182

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)10,902.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด

TCOP-24-O-183

บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)27.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

TCOP-24-O-187

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)106.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ จำกัด

TCOP-24-O-188

บริษัท สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)82.00
วันที่รับรอง13/05/2567
Bangchak Corporation Public Company Limited (HQ and Regional Office)

TCOP-24-O-189

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)1,375.00
วันที่รับรอง13/05/2567
Bangchak Corporation Public Company Limited (BGN and BCR)

TCOP-24-O-190

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)456.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

TCOP-24-O-191

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)307.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

TCOP-24-O-192

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)98.00
วันที่รับรอง13/05/2567
บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด

TCOP-24-O-179

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)96.00
วันที่รับรอง11/03/2567
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด

TCOP-24-O-180

บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2e)2,300.00
วันที่รับรอง11/03/2567
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights