ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

องค์กร

164

องค์กร (ทั้งหมด)

1,243,407 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

29

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

337,409 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 164 รายการ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

TCOP-23-O-160

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,604.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

TCOP-23-O-161

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15,499.00
วันที่รับรอง01/09/2566
อุทยานมิตรผลด่านช้าง

TCOP-23-O-162

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)75,199.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-23-O-163

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15,503.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

TCOP-23-O-164

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,825.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

TCOP-23-O-165

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)862.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

TCOP-23-O-166

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)367.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

TCOP-23-O-167

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,400.00
วันที่รับรอง01/09/2566
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-23-O-168

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)560.00
วันที่รับรอง01/09/2566
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

TCOP-23-O-152

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)200.00
วันที่รับรอง25/07/2566
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-23-O-153

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)81,402.00
วันที่รับรอง25/07/2566
ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

TCOP-23-O-154

ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,839.00
วันที่รับรอง25/07/2566
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights