เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด ทั้งหมด 10 รายการ

xlsx GHG Emissions from Fertilizer

GHG Emissions from Fertilizer

 • 29/02/2559
 • 8,839

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 1)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • 29/02/2559
 • 3,429

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 2)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • 29/02/2559
 • 2,327

xls Verification Sheet

 • 24/12/2563
 • 5,978

xls Verification Sheet สำหรับบริการท่องเที่ยว

ใช้คู่กับ PCR บริการท่องเที่ยว และ Verification Sheet ได้ใส่ข้อมูลตัวอย่างการกรอกไว้ด้วยแล้ว

 • 02/07/2565
 • 1,216

pptx รูปแบบการนำเสนอต่อ อบก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 • 23/11/2566
 • 476
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights