บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

866

บริษัท (ทั้งหมด)

7,821

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

309

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

3,344

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 7,821 รายการ

Aluminum Flat Roll 3104

TGO CFP FY23-187-1485

Aluminum Flat Roll 3104

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด, ระยอง

ปริมาณ CF4.62 tCO2e
Aluminum Flat Roll 5182

TGO CFP FY23-187-1486

Aluminum Flat Roll 5182

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด, ระยอง

ปริมาณ CF13.2 tCO2e
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 4 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

TGO CFP FY23-188-1487

พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 4 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมุทรสาคร

ปริมาณ CF57.7 gCO2e
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 6 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

TGO CFP FY23-188-1488

พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 6 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมุทรสาคร

ปริมาณ CF78.3 gCO2e
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 8 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

TGO CFP FY23-188-1489

พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 8 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมุทรสาคร

ปริมาณ CF141 gCO2e
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 10 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

TGO CFP FY23-188-1490

พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 10 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมุทรสาคร

ปริมาณ CF624 gCO2e
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 12 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

TGO CFP FY23-188-1491

พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง ขนาด 12 มม. (ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง)

บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมุทรสาคร

ปริมาณ CF626 gCO2e
เยื่อยูคาลิปตัสฟอกขาว (CP)

TGO CFP FY23-186-1481

เยื่อยูคาลิปตัสฟอกขาว (CP)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF1.31 tCO2e
เยื่อยูคาลิปตัสเคมีไม่ฟอกขาว ผ่านการสกัดลิกนินด้วยออกซิเจน (ODL)

TGO CFP FY23-186-1482

เยื่อยูคาลิปตัสเคมีไม่ฟอกขาว ผ่านการสกัดลิกนินด้วยออกซิเจน (ODL)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF973 kgCO2e
เยื่อยูคาลิปตัสไม่ฟอกขาว (UEKP)

TGO CFP FY23-186-1484

เยื่อยูคาลิปตัสไม่ฟอกขาว (UEKP)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF810 kgCO2e
เยื่อยูคาลิปตัสกึ่งเคมี (SCP)

TGO CFP FY23-186-1483

เยื่อยูคาลิปตัสกึ่งเคมี (SCP)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF654 kgCO2e
กระดาษทำลอนลูกฟูกน้ำหนัก 90 กรัมต่อตารางเมตร (CA090)

TGO CFP FY23-186-1426

กระดาษทำลอนลูกฟูกน้ำหนัก 90 กรัมต่อตารางเมตร (CA090)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF975 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights