รายชื่อที่ปรึกษา

รายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล และ นิติบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีการแนะนำผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไม่ได้ให้การรับรองว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว สามารถจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทบุคคล ทั้งหมด 85 ท่าน

นาย ปรัชญา วิสาคำ
 • นาย ปรัชญา วิสาคำ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเอนร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: 184/177 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 0818323740
 • อีเมล์: prutchaya_w@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2567
นางสาว ณิชากร วันทนียกุล
 • นางสาว ณิชากร วันทนียกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเอนร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: 184/177 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 0818323740
 • อีเมล์: nichakorn_w@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2567
นางสาว ศุวิญา สุทธคุณ
 • นางสาว ศุวิญา สุทธคุณ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเอนร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: 184/177 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 0818323740
 • อีเมล์: suwiya_s@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2567
นางสาว ธิดาพร เสนาจันทร์
 • นางสาว ธิดาพร เสนาจันทร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตปริ้นสำหรับองค์กร
 • องค์กร: ที่ปรึกษาอิสระ
 • ที่อยู่: 98/599 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0858348775
 • อีเมล์: ts.esconsultant@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/12/2566
นางสาว ปัญฑารีย์ ค้าทวี
 • นางสาว ปัญฑารีย์ ค้าทวี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารและเครืื่องดื่ม
 • องค์กร: อิสระ
 • ที่อยู่: 988/119 ม. กรีนิช ถ รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0841952592
 • อีเมล์: pandaree@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/12/2566
นางสาว ศิริรัตน์ ด่อนสิงหะ
 • นางสาว ศิริรัตน์ ด่อนสิงหะ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • องค์กร: ที่ปรึกษาอิสระ
 • ที่อยู่: 80/244 ถนนประชาอุทิศ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 0873142032
 • อีเมล์: s.donsingha@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/12/2566
นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 16/151 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 096-153-6655
 • อีเมล์: vhanvhan.s92@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/12/2566
นางสาว Sirirat Rattanapanich
 • นางสาว Sirirat Rattanapanich
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิจการบริการ โรงผลิตไฟฟ้า
 • องค์กร: NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd. (Head Office)
 • ที่อยู่: 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 0836254499
 • อีเมล์: sirirat.r@npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 06/11/2566
นางสาว หฤทัย ไทยธรรม
 • นางสาว หฤทัย ไทยธรรม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุคสาหกรรมทั่วไป สำนักงาน และบริการ
 • องค์กร: บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 8 โชคชัย 4 ซอย 26 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0625629466
 • อีเมล์: haruethai.t@npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 06/11/2566
นาย นายวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
 • นาย นายวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สำนักงานและบริการ พลังงาน โรงพยาบาล
 • องค์กร: บ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 19/73 นลินพรคอนโดโฮม ถ.ลงหาดบางแวนสาย 4 เหนือ แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
 • โทรศัพท์: 0929895964
 • อีเมล์: wuttipong.k@npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นาย ยศินทร์ ยางทอง
 • นาย ยศินทร์ ยางทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานอุตสาหกรรม
 • องค์กร: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 555 ถนน วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0923903443
 • อีเมล์: yasin.y@pttplc.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นาย ทิพยา พินิจ
 • นาย ทิพยา พินิจ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงไฟฟ้า Waste to Energy, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานน้ำตาล
 • องค์กร: บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
 • ที่อยู่: 53/171 ม.1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0963693470
 • อีเมล์: tippaya.p@owlenergy.biz
 • เว็บไซต์: https://owlenergy.biz/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นางสาว ณัฐจิตรา ด้วงอินทร์
 • นางสาว ณัฐจิตรา ด้วงอินทร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กลุ่มภาคบริการ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 451/170 มบ.ปัญฐิญา ถ.สุวินทวงศ์11 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 • โทรศัพท์: 0948986928
 • อีเมล์: natjittra.d@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นางสาว วิชุดา มีรส
 • นางสาว วิชุดา มีรส
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การบริการ สำนักงาน
 • องค์กร: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 151 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0824828973
 • อีเมล์: wichuda.mr@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟคั่ว ผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ผงชงดื่ม ขนมแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน พาสต้าอินทรีย์เส้นสด เนื้อโคขุน น้ำพริกแกงเมือง พริกบดดอง สัปปะรด แยมเมล่อน น้ำตาล
 • องค์กร: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ที่อยู่: 80 ม.9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์: 095 625 6919
 • อีเมล์: naret.yai@crru.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/10/2566
นางสาว นีรนาท นาคสกุล
 • นางสาว นีรนาท นาคสกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สำนักงาน และบริการ
 • องค์กร: บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 208/113 หมู่ 7 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180
 • โทรศัพท์: 0890331677
 • อีเมล์: neeranart.n@npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/05/2566
นาย วีรวัฒน์ เทศเกตุ
 • นาย วีรวัฒน์ เทศเกตุ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ สิิ่งทอ พลาสติิก ยาง โลหะและอโลหะ
 • องค์กร:
 • ที่อยู่: 157/2 ม.2 ต.แม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 • โทรศัพท์: 0819559945
 • อีเมล์: weerawat@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/05/2566
นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียมขั้นกลาง พลาสติกพอลิเมอร์ พลาสติกเรซิ่น พลาสติกแพคเกจจิ้ง พลาสติกรีไซเคิล
 • องค์กร: กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย
 • ที่อยู่: 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 0982356399
 • อีเมล์: ranurak@dow.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/05/2566
นาย วสันต์ พุฒิพุทธ
 • นาย วสันต์ พุฒิพุทธ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: แหนมชีวภาพ
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 085 870 2874
 • อีเมล์: wasan605@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/05/2566
นาย พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ
 • นาย พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับองค์กร บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ IT
 • องค์กร: Smartgreeny.com
 • ที่อยู่: SmartGreeny 92 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 0618648641
 • อีเมล์: pongsak@smartgreeny.com
 • เว็บไซต์: https://smartgreeny.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 12/05/2566
ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต
 • ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หมึก งานบริการ ธุรกิจขนส่ง สถาบันการเงินการธนาคาร โรงพยาบาล พลาสติก กระดาษ คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับองค์กร CBAM
 • องค์กร: smartgreeny.com
 • ที่อยู่: เลขที่ 1/97 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย67 แขวงประเวศ เขตประเวศ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • โทรศัพท์: 0897661445
 • อีเมล์: chanon@smartgreeny.com
 • เว็บไซต์: https://smartgreeny.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 12/05/2566
นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การวิเคราะห์การใช้และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ แผ่นยิบซั่ม
 • องค์กร: ICT Innovation and Engineering
 • ที่อยู่: 99/145 หมู่1 หมู่บ้านไอลีฟพาร์ค รังสิต คลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0818873576
 • อีเมล์: s.sripusitto@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 03/03/2566
นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 0914647896
 • อีเมล์: varoony@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นางสาว ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี
 • นางสาว ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ยูทิลิตี้ เช่น โรงกลั่น โรงงานเม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้า โรงกรองน้ำ
 • องค์กร: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0813384386
 • อีเมล์: ladawan.s@irpc.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG หรือ NGV) Ethane, Propane LPG, NGL, ไฟฟ้า, ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ clarified water และ Demineralized water ปิโตรเคมี ได้แก่ 18%HCl, VCM, PVC resin บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0841587913
 • อีเมล์: kultida.boonyarith@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไม้ยางพารา น้ำตาล น้ำนางข้น อุตสาหกรรมอาหารและการผลิต
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 081 374 6816
 • อีเมล์: varisb@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/02/2566
ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 091-997-8558
 • อีเมล์: sontayak@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/01/2566
นางสาว วรณัฐ การิกาญจน์
 • นางสาว วรณัฐ การิกาญจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 29/148 หมู่บ้านพันดารา 1 โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
 • โทรศัพท์: 0959641962
 • อีเมล์: kaworanut@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/12/2565
นาย วิชา แสวงศรี
 • นาย วิชา แสวงศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ชิ้นส่วนยานยนต์ เพลาข้าง Disc Brake , บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกระป๋องและฝา
 • องค์กร: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 2/21 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 • โทรศัพท์: 0865773151
 • อีเมล์: offturner@windowslive.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/07/2565
นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 089 129 6556
 • อีเมล์: lnaruetep@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/09/2564
นางสาว ธิดาขวัญ พรรณนราวงศ์
 • นางสาว ธิดาขวัญ พรรณนราวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประเภท อุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม ศูนย์กระจายสินค้า
 • องค์กร: บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ฟอร์จูนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0891533040
 • อีเมล์: thidakwan.pan@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/09/2564
นางสาว เสาวนีย์ บุญเชียงมา
 • นางสาว เสาวนีย์ บุญเชียงมา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร ในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร
 • องค์กร: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 16/151 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 025033333 , 0863662040
 • อีเมล์: saowanee@tei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/09/2564
นางสาว จารินี สิงจ๊ะ
 • นางสาว จารินี สิงจ๊ะ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: CFO และ Carbon Neutral Event
 • องค์กร: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่อยู่: 42/1 ม.8 ต.แม่ไร่ แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 • โทรศัพท์: 0629394615
 • อีเมล์: jarinee@doitung.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/09/2564
ดร. สุภัชญา เตชะชูเชิด
 • ดร. สุภัชญา เตชะชูเชิด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: CFO, Waste Management, Biodiversity, ESG (One reporting), Carbon Market and Policy
 • องค์กร: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่อยู่: 281/26 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0869936566
 • อีเมล์: supatchaya@doitung.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/09/2564
นางสาว เนตรชนากานต์ สุนันตา
 • นางสาว เนตรชนากานต์ สุนันตา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053 942 086, 099 626 9752
 • อีเมล์: netchanakan.su2112@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี
 • ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พลังงาน ป่าไม้
 • องค์กร: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่อยู่: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1875/1 ถ.พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 0819122101
 • อีเมล์: thanapong@doitung.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
ดร. อาจารีย์ สุวัตถิกุล
 • ดร. อาจารีย์ สุวัตถิกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • องค์กร: บริษัท บีซีจี โซไซตี้ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ที่อยู่: 50/545 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0616355978
 • อีเมล์: suwatthikul.a@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง แปรรูปการเกษตร ปิโตรเคมีและวัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 39/185 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000
 • โทรศัพท์: 081 493 4356
 • อีเมล์: soottiwan.tham@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
ดร. เอกพร นวภานันท์
 • ดร. เอกพร นวภานันท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ชาลำไยอินทรีย์
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086, 082 906 4311
 • อีเมล์: ekkaporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินความยั่งยืน การประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
 • องค์กร: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ที่อยู่: 6 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
 • โทรศัพท์: 0814397171
 • อีเมล์: patcharaporn20@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/09/2564
นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และอีเว้นท์ ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้าและไอน้ำ
 • องค์กร: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 06-5509-2338
 • อีเมล์: maithree.s@irpc.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 15/03/2564
ดร. ศรุดา สิทธิกิจปัญญา
 • ดร. ศรุดา สิทธิกิจปัญญา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: แก้ว อาหาร กลุ่มค้าปลีก โลจิสติกส์ ธนาคาร กลุ่มบริการเช่าพื้นที่
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 092-2495658
 • อีเมล์: saruda.sya@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นาย ธีรวัชร เพชระบูรณิน
 • นาย ธีรวัชร เพชระบูรณิน
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กลุ่มภาคบริการ, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • อีเมล์: p.teerawach@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นางสาว กรชนก แก้วประเสริฐสม
 • นางสาว กรชนก แก้วประเสริฐสม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยางพารา
 • องค์กร: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: 119/44 ม.7 หมู่บ้านเพอเฟคเพลส ต.สวนพริกไทย อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี 12000 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 089-681-0511
 • อีเมล์: kornchanok_m@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นางสาว ชุติมา คูเจริญ
 • นางสาว ชุติมา คูเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และยาสูบ
 • องค์กร: บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • ที่อยู่: ห้อง INC1-221 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 เลขที่ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0626499424
 • อีเมล์: k.chootima@eceeth.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นางสาว วิศรา หุ่นธานี
 • นางสาว วิศรา หุ่นธานี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 025033333 ต่อ 511
 • อีเมล์: wisara@tei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/01/2564
นาย รุจน์ ภู่นิยม
 • นาย รุจน์ ภู่นิยม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมไฟฟ้า พลาสติก พลังงาน
 • องค์กร: สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ
 • ที่อยู่: 89/14 มบ.ศุภาลัยมณฑลา ซอย 59 ถ.พุทธมณฑล สาย1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • โทรศัพท์: 0916696590
 • อีเมล์: ruj.poo@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 15/01/2564
นาย วศิน มหัตนิรันดร์กุล
 • นาย วศิน มหัตนิรันดร์กุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษา
 • องค์กร: สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ
 • ที่อยู่: 177 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 • โทรศัพท์: 0816686851
 • อีเมล์: vasinmaha60@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 15/01/2564
นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 15/01/2564
ดร. คมศิลป์ วังยาว
 • ดร. คมศิลป์ วังยาว
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่อยู่: 126 บางมด ทุ่งครุ
 • อีเมล์: komsilp@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 30/09/2563
นางสาว สุดารัตน์ พุทชนะ
 • นางสาว สุดารัตน์ พุทชนะ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • องค์กร: บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 9/60 หมู่บ้านกลางเมืองรามอินทรา - วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 0895150247
 • อีเมล์: greenstyle.se@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 24/09/2563
นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า การจัดการของเสีย อุตสาหกรรมภาคบริการ ธนาคาร โรงแรม งานอีเว้นท์
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0897905987
 • อีเมล์: sarocha.dangsiri@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2562
นาย สามารถ สุขมั่น
 • นาย สามารถ สุขมั่น
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: 2 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 023451265
 • อีเมล์: samarts@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/07/2562
นาง ฐิติมา จิยะวรนันท์
 • นาง ฐิติมา จิยะวรนันท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทสำนักงาน
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 1 (เชียงใหม่) แผนกยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์: 0816814984
 • อีเมล์: thitimajvn@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง สิริวัฒนา กังวาลเลิศ
 • นาง สิริวัฒนา กังวาลเลิศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 2 (ลำปาง) แผนกส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 13 ถนนป่าขาม 1 หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
 • โทรศัพท์: 0818856577
 • อีเมล์: ssiriwattana@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาย ดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ
 • นาย ดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 3 (พิษณุโลก) แผนกยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 802 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: dusit.p@mnre.go.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง ธีรรัตน์ วิไลรัตน์
 • นาง ธีรรัตน์ วิไลรัตน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 4 (นครสวรรค์)
 • ที่อยู่: 323 หมู่ที่ 1 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 • โทรศัพท์: 0818887190
 • อีเมล์: donkadew@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ปนัดดา ผู้มีจรรยา
 • นางสาว ปนัดดา ผู้มีจรรยา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 5 (นครปฐม) แผนกส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 2/1 หมู่ 6 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
 • โทรศัพท์: 0866040337
 • อีเมล์: panadda337@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง อรอนงค์ อุทัยหงษ์
 • นาง อรอนงค์ อุทัยหงษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 6 (นนทบุรี)
 • ที่อยู่: 47/100 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0817113997
 • อีเมล์: ont.tubtimthai@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว รจนา อินทรธิราช
 • นางสาว รจนา อินทรธิราช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 9 (อุดรธานี) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 319 หมู่ 10 ถนนคำกลิ้ง-บ้านจั่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์: 0813803604
 • อีเมล์: rotchana.in@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง นฤมล ผูกพันธ์
 • นาง นฤมล ผูกพันธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
 • ที่อยู่: 283 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0850108750
 • อีเมล์: mol_jongkolrat@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ปวีณา ด่านกุล
 • นางสาว ปวีณา ด่านกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: ถนนพลล้าน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: paweenad@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง รุ่งนภา สีลวานิช
 • นาง รุ่งนภา สีลวานิช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 430 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: wrungnapa12@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว นงเยาว์ ยุทธชนะ
 • นางสาว นงเยาว์ ยุทธชนะ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 130 หมู่ 1 ถนนวัดโพธิ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์: 0813702425
 • อีเมล์: nyuttachana@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ตวงพร แป้นพุ่ม
 • นางสาว ตวงพร แป้นพุ่ม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 16 (สงขลา) ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
 • โทรศัพท์: 0815426955
 • อีเมล์: toung72@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเคมี
 • องค์กร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 022186878
 • อีเมล์: paisan.k@chula.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/10/2561
นางสาว จรัญพร เลิศสหกุล
 • นางสาว จรัญพร เลิศสหกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • องค์กร: บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 9/60 หมู่บ้านกลางเมืองรามอินทรา - วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 0629454222
 • อีเมล์: mamjaranporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
นาย วรพงษ์ เต็มทวี
 • นาย วรพงษ์ เต็มทวี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • องค์กร: บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 9/60 หมู่บ้านกลางเมืองรามอินทรา - วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 0895150247 และ 0851525888
 • อีเมล์: woraphongt.54@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
นาย ศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • นาย ศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 026453347, 0819790599
 • อีเมล์: sarun_s@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 24/04/2561
นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2561
นาย ชยพล อรุณธีรวงศ์
 • นาย ชยพล อรุณธีรวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจวัตถุเจือปน
 • องค์กร: บริษัท เพาเวอร์ แอด ออน จำกัด
 • ที่อยู่: 26/39 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์: 081-455-9535
 • อีเมล์: chayaphola.pao@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2560
นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0643562245
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2560
นาย เจษฎา ฟ้าเลิศ
 • นาย เจษฎา ฟ้าเลิศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8 5187, 092-889-2853
 • อีเมล์: jetsada_f@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติก อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตเลียม ปิโตเคมี อุตสาหกรรมหลอดไฟ อุตสาหกรรมลวดเชื่อม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
 • องค์กร: -
 • ที่อยู่: 119/44 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2554
รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909 , 0822455141
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 10 ท่าน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: อาคาร 9 เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 026218531-4
 • อีเมล์: pkgarage16@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2565
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 062-8942898
 • อีเมล์: pornsin.j@npc-se.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 30/12/2564
 • หมายเหตุ: ติดต่อที่ปรึกษา : neeranart.n@npc-se.co.th งานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ติดต่อ : คุณพรศิลป์ จันทร์คง Pornsin.j@npc-se.co.th
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน สีทาอาคาร อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และการบริการ
 • ที่อยู่: 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 025033333
 • อีเมล์: tei.carbonfootprint@tei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/09/2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • ที่อยู่:
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 9/60 หมู่บ้านกลางเมืองรามอินทรา - วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 0895150247
 • อีเมล์: greenstyle.se@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอาคารสำนักงานและการเงิน, ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการสถานีบริการและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจผลิตเหล็ก, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโลจิสติกส์
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-6453347-8 , 081-8323740 , 081-8326401
 • อีเมล์: nattha_s@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2560
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 579 2946 ต่อ 071 และ 065 092 4909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086
 • อีเมล์: 3e.worldcmu@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมของเล่นไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 080-286-7771, 094-298-6151
 • อีเมล์: ecee.ee.tu@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ห้อง 707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 085 121 3489, โทรสาร 02 218 6670
 • อีเมล์: sawitrita.8@gmail.com

เอกสาร (ที่ปรึกษา)

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights