ผู้ขายเครดิตชดเชย

ผู้ขายเครดิตชดเชย ทั้งหมด 136 รายการ

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม-แม่แปง จังหวัดแพร่

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม-แม่แปง จังหวัดแพร่

ที่ตั้งโครงการ: สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 100,000 tCO2e

ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง ครั้งที่ 1: 20 ปี (1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 79) 

อายุโครงการ: 20 ปี (1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 79) 

อ่านทั้งหมด

การปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

การปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ตั้งโครงการ: วัดหนองจระเข้­ ตำบลบ้­านนา อำเภอแกลง ระยอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 16 tCO2e

ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง ครั้งที่ 1: 1 ก.ค. 56 - 30 ม.ค. 60

อายุโครงการ: 20 ปี (พ.ศ. 2556-2576)

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2,000 kWp บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2,000 kWp บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง
ที่ตั้งโครงการ: 33/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 1,253 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2570)

อ่านทั้งหมด

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: 243 หมู่ที่ 5 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 68,114 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (9 สิงหาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2568)

อ่านทั้งหมด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5MW ของ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5MW ของ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 191 หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,865 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร (18 สโตร์)

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร (18 สโตร์)

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร จำนวน 18 สาขา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,559 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ศูนย์กระจายสินค้า จำนวน 18 พื้นที่
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,622 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2570)

อ่านทั้งหมด

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 213 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2569)

อ่านทั้งหมด

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ผู้พัฒนาโครงการ: เทศบาลตำบลหนองมะโมง
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,354 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านทั้งหมด

โครงการการขยายผลก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โครงการการขยายผลก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 1, 12 บ้านคำแคนใต้ / หมู่ที่ 11 บ้านท่าเกษม และหมู่ที่ 6 บ้านคำคันโซ่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 2,370 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 สิงหาคม 2562 – 31 กันยายน 2569)

อ่านทั้งหมด

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 2 ตำบลท่านมะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,756 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2569)

อ่านทั้งหมด

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,058 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2569)

อ่านทั้งหมด

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights