ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม วันที่ดาวน์โหลด (สัญญา/ใบรับรอง)
1 5/2566 16 สิงหาคม 2566 28 สิงหาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
2 สิงหาคม 2566 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เท่านั้น 16 กันยายน 2566
2 1/2567 16 พฤศจิกายน 2566 28 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
31 ตุลาคม 2566 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น 21 ธันวาคม 2566
3 2/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
29 มกราคม 2567 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น 19 มีนาคม 2567
4 3/2567 10 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
25 มีนาคม 2567 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เท่านั้น 23 พฤษภาคม 2567
5 4/2567 12 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
27 พฤษภาคม 2567 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 16 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

สัมมนา

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM
สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM
คาร์บอนฟุตพริ้นท์..เครื่องมืออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ...สู่ Net Zero
คาร์บอนฟุตพริ้นท์..เครื่องมืออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ...สู่ Net Zero

อีบุ๊ค

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights