ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 3/2565 9 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เท่านั้น
2 4/2565 11 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565 27 เมษายน 2565 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
3 5/2565 6 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 22 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
4 6/2565 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติ

5,741

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

892

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

27

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

918

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

164

ฉลากคูลโหมด

1,562

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

อีบุ๊ค

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 225 รายการ
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights