ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มกราคม 2564
ยกเว้นกรณี SD Report ให้ส่งเอกสารได้ถึง 8 ก.พ. 64
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
3 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 26 เมษายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 25 มิถุนายน 2564 23 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
5 5/2564 26 สิงหาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,603

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

742

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

687

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

148

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

สัมมนา “Low Carbon Tourism  เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
สัมมนา “Low Carbon Tourism เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก"แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก"แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights