รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

1,497

บริษัท (ทั้งหมด)

419

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 5 รายการ

TGO CFO FY23-03-405

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ28/08/2566
วันที่หมดอายุ26/08/2567
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY23-03-183

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY22-02-037

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ25/03/2565
วันที่หมดอายุ24/03/2566
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY21-139

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิต-ผลิตภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY21-140

ผลิต-ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights