รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขอการรับรอง

1,964

บริษัท (ทั้งหมด)

569

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขอการรับรอง ทั้งหมด 6 รายการ

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY24-04-247

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ09/05/2567
วันที่หมดอายุ08/05/2568
พลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY23-03-405

พลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ28/08/2566
วันที่หมดอายุ26/08/2567
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY23-03-183

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY22-02-037

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ25/03/2565
วันที่หมดอายุ24/03/2566
อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY21-139

อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิต-ผลิตภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY21-140

ผลิต-ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights