บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

1,013

บริษัท (ทั้งหมด)

9,804

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

443

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

5,102

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 137 รายการ

เหรียญอลูมิเนียม

TGO CFP FY22-052-702

เหรียญอลูมิเนียม

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน), ชลบุรี

ปริมาณ CF13.8 tCO2e
เหรียญอลูมิเนียม (วัตถุดิบพลังงานสะอาด)

TGO CFP FY22-052-703

เหรียญอลูมิเนียม (วัตถุดิบพลังงานสะอาด)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน), ชลบุรี

ปริมาณ CF8.28 tCO2e
กระป๋องอลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร

TGO CFP FY22-052-704

กระป๋องอลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน), ชลบุรี

ปริมาณ CF530 gCO2e
กระป๋องอลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร (วัตถุดิบพลังงานสะอาด)

TGO CFP FY22-052-705

กระป๋องอลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร (วัตถุดิบพลังงานสะอาด)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน), ชลบุรี

ปริมาณ CF353 gCO2e
อลูมิเนียมอัลลอยอินกอต

TGO CFP FY22-036-315

อลูมิเนียมอัลลอยอินกอต

บริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1.19 tCO2e
เศษกระป๋องอลูมิเนียมอัดแผ่น

TGO CFP FY22-036-317

เศษกระป๋องอลูมิเนียมอัดแผ่น

บริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF355 kgCO2e
เศษกระป๋องอลูมิเนียมอัดเม็ด

TGO CFP FY22-036-318

เศษกระป๋องอลูมิเนียมอัดเม็ด

บริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF332 kgCO2e
เศษกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลอินกอต

TGO CFP FY22-036-316

เศษกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลอินกอต

บริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF281 kgCO2e
กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Regular ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY22-034-307

กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Regular ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, สระบุรี

ปริมาณ CF81 gCO2e
กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Regular ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร

TGO CFP FY22-034-02-308

กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Regular ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, สระบุรี

ปริมาณ CF64.9 gCO2e
กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Stubby ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY22-034-03-309

กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Stubby ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, สระบุรี

ปริมาณ CF60.2 gCO2e
กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Sleek ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร

TGO CFP FY22-034-03-310

กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝา Sleek ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, สระบุรี

ปริมาณ CF64.4 gCO2e
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights