บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

1,013

บริษัท (ทั้งหมด)

9,804

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

443

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

5,102

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 137 รายการ

กระป๋องอลูมิเนียม พร้อมฝา 202 SOT ขนาดบรรจุ 350 มิลลิลิตร

TGO CFP FY23-023-0102

กระป๋องอลูมิเนียม พร้อมฝา 202 SOT ขนาดบรรจุ 350 มิลลิลิตร

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF87.5 gCO2e
กระป๋องอลูมิเนียม พร้อมฝา 202 SOT ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY23-023-0103

กระป๋องอลูมิเนียม พร้อมฝา 202 SOT ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF115 gCO2e
บีโลว์วัน-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CFP FY22-109-1168

บีโลว์วัน-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF525 gCO2e
ไฮเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CFP FY22-109-1169

ไฮเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF1.14 kgCO2e
ซูปเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CFP FY22-109-1170

ซูปเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF2.85 kgCO2e
นอร์มัล-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CFP FY22-109-1171

นอร์มัล-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF3.94 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท 6061

TGO CFP FY22-109-1172

อลูมิเนียม บิลเลท 6061

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF4.19 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท 6060

TGO CFP FY22-109-1173

อลูมิเนียม บิลเลท 6060

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF4.35 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 6000

TGO CFP FY22-109-1174

อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 6000

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF3.32 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 1000

TGO CFP FY22-109-1175

อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 1000

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF8.1 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท 3003

TGO CFP FY22-109-1176

อลูมิเนียม บิลเลท 3003

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF6.43 kgCO2e
อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 7000

TGO CFP FY22-109-1177

อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 7000

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

ปริมาณ CF4.7 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights