สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าคูลโหมด

 

“คูลโหมด” เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ถูกบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ (1) ชุดเครื่องแบบและเสื้อผ้าสั่งผลิตสำหรับใช้ในกิจกรรมหรือวาระต่างๆ ที่ป็นเสื้อ กางเกง และกระโปรง ของบุคลากรในภาครัฐ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ทหารเกณฑ์ รวมทั้งชุดคนไข้ในโรงพยาบาล (2) ผ้าปูที่นอน สำหรับใช้ในโรงพยาบาลและค่ายทหาร

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าคูลโหมดเข้าถึงระบบการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นตลาดสีเขียวขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสนใจเลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดเช่นกัน

คูลโหมด ยังได้รับการบรรจุเข้าสู่ “มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรที่มีนโยบายมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว จึงให้ความสนใจในการเลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดสำหรับใช้เป็นชุดพนักงาน และเสื้อผ้าในโอกาสและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

นอกจากนี้ ฉลากคูลโหมดยังได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าในบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E-Card) ในรูปแบบ Mobile Application ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจก โดย Green Card Application จะสามารถตรวจสอบว่าสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยอ่านรหัส Barcode หรือ QR Code บนผลิตภัณฑ์

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights