สัมมนา ทั้งหมด 2 รายการ

แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำของภาคธุรกิจไทย
แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำของภาคธุรกิจไทย

แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำของภาคธุรกิจไทย

สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเคมีภัณฑ์…จุดเริ่มต้นโซ่อุปทานลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” (กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้)
สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเคมีภัณฑ์…จุดเริ่มต้นโซ่อุปทานลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” (กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้)

สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเคมีภัณฑ์…จุดเริ่มต้นโซ่อุปทานลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” (กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้)