สัมมนา ทั้งหมด 27 รายการ

“แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย และการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค IPPU”
“แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย และการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค IPPU”

“แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย และการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค IPPU”

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 13-2/2561”
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 13-2/2561”

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 13-2/2561”

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์... กับการพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเขียว”
“คาร์บอนฟุตพริ้นท์... กับการพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเขียว”

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์... กับการพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเขียว”

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”
พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

“อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
“อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

“อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

“อาคารลดโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
“อาคารลดโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

“อาคารลดโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

งานสัมมนาผลิตภัณฑ์อาหารกับการลดโลกร้อน From Farm to Table towards Low carbon Food
งานสัมมนาผลิตภัณฑ์อาหารกับการลดโลกร้อน From Farm to Table towards Low carbon Food

งานสัมมนาผลิตภัณฑ์อาหารกับการลดโลกร้อน From Farm to Table towards Low carbon Food

“Technical Workshop for Sharing Knowledge on Certification and Verification of CFP and EPD in Korea and Taiwan”
“Technical Workshop for Sharing Knowledge on Certification and Verification of CFP and EPD in Korea and Taiwan”

“Technical Workshop for Sharing Knowledge on Certification and Verification of CFP and EPD in Korea and Taiwan”

(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560
(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมงานทั่วไป) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560
(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมงานทั่วไป) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

(ลงทะเบียนเฉพาะผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมงานทั่วไป) “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

“อุตสาหกรรมเครื่องดื่มกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
“อุตสาหกรรมเครื่องดื่มกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

“อุตสาหกรรมเครื่องดื่มกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมยานยนต์กับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมยานยนต์กับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมยานยนต์กับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”
เอกสารประกอบการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมน้ำตาลกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมน้ำตาลกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “อุตสาหกรรมน้ำตาลกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์: เสริมสร้างขีดความสามารถของบริการโลจิสติกส์ในยุคโลกร้อน”
เอกสารประกอบการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์: เสริมสร้างขีดความสามารถของบริการโลจิสติกส์ในยุคโลกร้อน”

เอกสารประกอบการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์: เสริมสร้างขีดความสามารถของบริการโลจิสติกส์ในยุคโลกร้อน”

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”
พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

“อุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
“อุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

“อุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

กำหนดการพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
กำหนดการพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

กำหนดการพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

กำหนดการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร…กลไกลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในยุคโลกร้อน”
กำหนดการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร…กลไกลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในยุคโลกร้อน”

กำหนดการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร…กลไกลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในยุคโลกร้อน”

“จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์…ก้าวไปสู่ฉลากลดโลกร้อน..เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน”
“จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์…ก้าวไปสู่ฉลากลดโลกร้อน..เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน”

“จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์…ก้าวไปสู่ฉลากลดโลกร้อน..เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน”

“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” (สำหรับลงทะเบียน ผู้ขึ้นรับมอบใบรับรอง)
“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” (สำหรับลงทะเบียน ผู้ขึ้นรับมอบใบรับรอง)

“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” (สำหรับลงทะเบียน ผู้ขึ้นรับมอบใบรับรอง)

“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”
“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”

“เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”

การสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย
การสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย

การสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 9-1/2559” (เฉพาะผู้ทวนสอบเท่านั้น)
“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 9-1/2559” (เฉพาะผู้ทวนสอบเท่านั้น)

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 9-1/2559” (เฉพาะผู้ทวนสอบเท่านั้น)

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”
“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”