สัมมนา ทั้งหมด 2 รายการ

สัมมนาเรื่อง “ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
สัมมนาเรื่อง “ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

สัมมนาเรื่อง “ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์