“จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์…ก้าวไปสู่ฉลากลดโลกร้อน..เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00–13:30 น. ณ ห้องฟอร์จูน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

อ่าน

1,010

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

22/06/2559

แบ่งปัน

สถานการณ์โลกกับยุทธศาสตร์การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

โดย  รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

 ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 (สวทช.) 

อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน

โดย  คุณพรรณรัตน์ เพชรภักดี

       ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์...ก้าวไปสู่ฉลากลดโลกร้อน

โดย  ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

       รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก    

และ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง

       สำนักงานพัฒนาธุรกิจ อบก.

เสวนาเรื่องฉลากลดโลกร้อน : ประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับ  

โดย บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

      บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

      บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณภคมน สุภาพพันธ์  สำนักงานพัฒนาธุรกิจ อบก.

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ