พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00–13:00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนพระราม 9

อ่าน

256

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

07/06/2559

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ