พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00–13:00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนพระราม 9

อ่าน

759

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

16/06/2559

แบ่งปัน

จัดโดย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ

1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

•             แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

•             ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•             การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การบรรยายเรื่อง “ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตและใช้เสื้อผ้า CoolMode”

3. การบรรยายเรื่อง “ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode”

4. พิธีมอบเกียรติบัตร CoolMode แก่ผู้พัฒนาเสื้อผ้า และหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ