การสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย

อ่าน

2,859

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

03/06/2559

แบ่งปัน

วันที่จัดงาน:   วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน:   ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2016 ณ ห้อง Meeting Room 216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ