Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00–16:30 น. ณ ห้อง Executives 1-2 room โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

อ่าน

87

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

05/04/2562

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม