Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

อ่าน

180

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

04/04/2562

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม