อ่าน

158

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

10/10/2561

แบ่งปัน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ซึ่งมีกำหนดการเปิดอบรมประจำปีนี้ ให้กับเครือข่ายของทาง TGO ได้รับทราบข่าวสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เปิดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท
    รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstdaacademy.com/lca/
2. ลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) เปิดอบรมระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท
    รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstdaacademy.com/cfp/
    โปรโมชั่นพิิเศษ เมื่อลงทะเบียนทั้ง 2 หลักสูตร รับส่วนลด 15% ชำระเพียง 20,400 บาท

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม