อ่าน

436

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

16/07/2561

แบ่งปัน

งานสัมมนา“ธุรกิจเคมีภัณฑ์…จุดเริ่มต้นโซ่อุปทานลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” (กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้)

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องฟอร์จูน 1เอ-บี  โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว พระราม ๙ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมายของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดก๊าซเรือนกระจก และนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการของไทยในตลาดสากล

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม