จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:30–16:00 น.

อ่าน

268

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

18/04/2561

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม