จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09:30–13:00 น. ณ ห้อง Conference Room 1 ชั้น 1 A โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ

อ่าน

137

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

22/01/2561

แบ่งปัน

หมายเหตุ: เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างเป็นพนักงานของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมงานในการลงทะเบียนวันงาน รบกวนทางผู้เข้าร่วมงานนำบัตรพนังงานบริษัท หรือนามบัตร เพื่อยื่นแสดง ณ จุดลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะ

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ