วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30–16:00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

1,073

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

30/10/2560

แบ่งปัน

สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ