วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30-13:30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

894

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

30/10/2560

แบ่งปัน

สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ