จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อ่าน

479

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

31/08/2560

แบ่งปัน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่มีผลงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในงานจะมีการมอบประกาศนียบัตรแด่บุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน และการแสดงนิทรรศการจากองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 700 คน 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ