วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 15.30 น. สถานที่จัดงาน: ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2017 Meeting Room 216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

อ่าน

451

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

04/08/2560

แบ่งปัน

เอกสารประกอบการสัมมนา 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (
T-VER) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ