จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08:30–16:00 น.

อ่าน

748

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

25/01/2560

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ