จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้อง Executive 1+2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30–15:00 น.

อ่าน

599

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

25/01/2560

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ