จัดโดย บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30–16:00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี โ

อ่าน

617

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

25/01/2560

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ