จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30–16:00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

911

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

27/12/2559

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ