จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09:30–13:00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อ่าน

342

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

22/11/2559

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ