จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องจามจุรี บอลรูม บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30–16:00 น.

อ่าน

613

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

22/11/2559

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ