1. หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 2. หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP)

อ่าน

675

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

06/07/2559

แบ่งปัน

1.   หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)
      เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักร ชีวิต ของผลิตภัณฑ์
      และการนำหลักการประเมินนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผล กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม
      เพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์
      และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...

อบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 3 วัน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.NSTDAcademy.com/lca

 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท
โปรโมชั่นลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (LCA + CFP) รับส่วนลดทันที่ 15 %
เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  *** ชำระเงินภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ***

*** ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %***  Click..
   

      


 2.   หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP)
       เพื่อเร่งสร้างบุคลากรให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
       และบุคลากรที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย
       รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีข้อมูลการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดประกอบการตัดสินใจ
       รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก ..

อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้เขาอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมจำนวน 3 วัน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.nstdaacademy.com/cfp

ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท (ชำระเงินภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
โปรโมชั่นลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (LCA + CFP) รับส่วนลดทันที่ 15 %
เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  *** ชำระเงินภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ***

*** ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %*** 

 

ทั้งนี้ ได้แนบ
1. banner หลักสูตร
2. โบว์ชัวร์
3. link เว็บไซต์ รายละเอียดหลักสูตร  
    http://www.nstdaacademy.com/lca
    http://www.nstdaacademy.com/cfp


จึงเรียนมาเพื่อขอความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ อบก.
หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ปานทิพย์
02 644 8150 ต่อ 81894 มือถือ 08 6325 6090

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ