วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.15 -16.30 น.

อ่าน

539

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

16/03/2559

แบ่งปัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.15 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ