บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

70

บริษัท
(ทั้งหมด)

491

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

45

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

398

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR

2,369,747

tCO2e

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR FY18-2-011-190

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี  (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR FY18-2-011-191

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

TGO CFR 15-005-011

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85)

TGO CFR FY18-009-164

ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

เอมีน เอ็น-1 (Amine N-1)

TGO CFR FY18-009-163

เอมีน เอ็น-1 (Amine N-1)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

TGO CFR FY18-009-161

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99)

TGO CFR FY18-009-162

ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

TGO CFR FY18-009-160

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

TGO CFR FY18-009-159

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เสือเดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ GY02 บรรจุถุง 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-003-139

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เสือเดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ GY02 บรรจุถุง 20 กิโลกรัม

เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426F

TGO CFR FY18-010-170

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410G1

TGO CFR FY18-010-177

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410G1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7428A

TGO CFR FY18-010-181

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7428A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7905A

TGO CFR FY18-010-182

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7905A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9470U

TGO CFR FY18-010-184

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9470U

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9630A

TGO CFR FY18-010-185

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9630A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)