บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

52

บริษัท
(ทั้งหมด)

237

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

52

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

237

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR

1,408,592

tCO2e

น้ำตาลไอซิ่งตราลิน 900 กรัม

TGO CFR FY17-003-016

น้ำตาลไอซิ่งตราลิน 900 กรัม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-017

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ  ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-018

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์  ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-019

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์ ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-006

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-007

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

TGO CFP FY17-002-008

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-009

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-010

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-011

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-012

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 250 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-013

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 250 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 300 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-014

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 300 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 350 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-015

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 350 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

น้ำตาลทรายดิบ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-001

น้ำตาลทรายดิบ 1 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-002

น้ำตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม

TGO CFO FY17-001-003

น้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-004

น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาว 500 กรัม

TGO CFR FY17-001-005

น้ำตาลทรายขาว 500 กรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-020-098

น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง 1 กิโลกรัม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขากระบี่

น้ำอัดลมโคคาโคล่าบรรจุกระป๋อง

TGO CFR 16-013-071

น้ำอัดลมโคคาโคล่าบรรจุกระป๋อง

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

แป้งมันสำปะหลังแห้ง  (เกรดอาหาร)

TGO CFR 16-015-073

แป้งมันสำปะหลังแห้ง (เกรดอาหาร)

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก GPPS  ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

TGO CFR 16-014-072

ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก GPPS ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

พีวีซีเรซิน เกรด SC840

TGO CFR 16-016-074

พีวีซีเรซิน เกรด SC840

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SF580

TGO CFR 16-016-075

พีวีซีเรซิน เกรด SF580

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG58J

TGO CFR 16-016-076

พีวีซีเรซิน เกรด SG58J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG66J

TGO CFR 16-016-077

พีวีซีเรซิน เกรด SG66J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71J

TGO CFR 16-016-078

พีวีซีเรซิน เกรด SG71J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71R

TGO CFR 16-016-079

พีวีซีเรซิน เกรด SG71R

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71Z

TGO CFR 16-016-080

พีวีซีเรซิน เกรด SG71Z

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)