บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

55

บริษัท
(ทั้งหมด)

259

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

54

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

250

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR

1,436,495

tCO2e

ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ชนิดเติม ขนาด 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY17-006-038

ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ชนิดเติม ขนาด 500 มิลลิลิตร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ)

TGO CFP FY17-006-039

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC 1 m3

TGO CFP FY17-007-040

คอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC 1 m3

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ 380 KSC 1 m3

TGO CFP FY17-007-041

คอนกรีตผสมเสร็จ 380 KSC 1 m3

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 175 NA (Front Bumper Model TYB 175 NA)

TGO CFP FY17-008-042

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 175 NA (Front Bumper Model TYB 175 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 171 NA (Front Bumper Model TYB 171 NA)

TGO CFP FY17-008-043

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 171 NA (Front Bumper Model TYB 171 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB103 NA (Front Bumper Model HYB103 NA)

TGO CFP FY17-008-044

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB103 NA (Front Bumper Model HYB103 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

แป้งมันสำปะหลังดิบ 1 ถุง 25 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-009-045

แป้งมันสำปะหลังดิบ 1 ถุง 25 กิโลกรัม

บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD2200JP

TGO CFR FY17-005-023

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD2200JP

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD7000F

TGO CFR FY17-005-034

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD7000F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD8100M

TGO CFR FY17-005-036

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD8100M

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1100J)

TGO CFR FY17-005-020

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1100J)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600J)

TGO CFR FY17-005-021

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600J)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600JP)

TGO CFR FY17-005-022

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600JP)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2308J)

TGO CFR FY17-005-024

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2308J)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2502C)

TGO CFR FY17-005-025

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2502C)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3000C)

TGO CFR FY17-005-026

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3000C)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3001C)

TGO CFR FY17-005-027

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3001C)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3355F)

TGO CFR FY17-005-028

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3355F)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3502C )

TGO CFR FY17-005-029

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3502C )

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD4200B)

TGO CFR FY17-005-030

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD4200B)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6000F)

TGO CFR FY17-005-031

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6000F)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6001C)

TGO CFR FY17-005-032

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6001C)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6600B)

TGO CFR FY17-005-033

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD6600B)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD7200B)

TGO CFR FY17-005-035

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD7200B)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD8200B)

TGO CFR FY17-005-037

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD8200B)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

น้ำตาลไอซิ่งตราลิน 900 กรัม

TGO CFR FY17-003-016

น้ำตาลไอซิ่งตราลิน 900 กรัม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-017

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-018

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์ ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-019

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์ ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด