บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

64

บริษัท
(ทั้งหมด)

324

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

54

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

265

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR

2,541,236

tCO2e

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง

TGO CFR FY18-002-004

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-001

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-002

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-003

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFR FY17-010-046

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-011-047

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-011-048

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-012-049

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ยางแท่ง STR 10

TGO CFR FY17-013-050

ยางแท่ง STR 10

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขาพุนพิน)

ยางแผ่นรมควัน ขนาด 111.11 กิโลกรัม/ก้อน

TGO CFR FY17-014-051

ยางแผ่นรมควัน ขนาด 111.11 กิโลกรัม/ก้อน

บริษัท วงศ์บัณฑิต สุราษฎร์ธานี จำกัด

น้ำยางข้น ชนิด Low Ammonia

TGO CFR FY17-014-052

น้ำยางข้น ชนิด Low Ammonia

บริษัท วงศ์บัณฑิต สุราษฎร์ธานี จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด ดีเอ็ก

TGO CFR FY17-015-053

แผ่นอะคริลิก เกรด ดีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด แอล

TGO CFR FY17-015-054

แผ่นอะคริลิก เกรด แอล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด แอลเอ็ก

TGO CFR FY17-015-055

แผ่นอะคริลิก เกรด แอลเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด พีเอ็ก

TGO CFR FY17-015-056

แผ่นอะคริลิก เกรด พีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต หรือ ไอบีเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-057

ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต หรือ ไอบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

3-เมทิล-2- โพรพานอล หรือ ทีบีเอ

TGO CFR FY17-015-058

3-เมทิล-2- โพรพานอล หรือ ทีบีเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

TGO CFR FY17-015-059

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เมธิลเมตาคริเลต หรือ เอ็มเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-060

เมธิลเมตาคริเลต หรือ เอ็มเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต หรือ เอ็นบีเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-061

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต หรือ เอ็นบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เอทธิลีนออกไซด์

TGO CFR FY17-016-062

เอทธิลีนออกไซด์

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

โมโนเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-063

โมโนเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไดเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-064

ไดเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไตรเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-065

ไตรเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

โพลีเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-066

โพลีเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไอน้ำ

TGO CFR FY17-017-067

ไอน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 2

ไอน้ำ

TGO CFR FY17-018-068

ไอน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3

ข้อต่อพีวีซี (สีฟ้า)

TGO CFR FY17-019-069

ข้อต่อพีวีซี (สีฟ้า)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อพีวีซี (สีขาว)

TGO CFR FY17-019-070

ข้อต่อพีวีซี (สีขาว)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อพีวีซี (สีเหลือง)

TGO CFR FY17-019-071

ข้อต่อพีวีซี (สีเหลือง)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด