ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ - รายการสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง

TGO CFR FY18-002-004

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-001

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-002

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-001-003

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFR FY17-010-046

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-011-047

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-011-048

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

TGO CFR FY17-012-049

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ยางแท่ง STR 10

TGO CFR FY17-013-050

ยางแท่ง STR 10

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขาพุนพิน)

ยางแผ่นรมควัน ขนาด 111.11 กิโลกรัม/ก้อน

TGO CFR FY17-014-051

ยางแผ่นรมควัน ขนาด 111.11 กิโลกรัม/ก้อน

บริษัท วงศ์บัณฑิต สุราษฎร์ธานี จำกัด

น้ำยางข้น ชนิด Low Ammonia

TGO CFR FY17-014-052

น้ำยางข้น ชนิด Low Ammonia

บริษัท วงศ์บัณฑิต สุราษฎร์ธานี จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด ดีเอ็ก

TGO CFR FY17-015-053

แผ่นอะคริลิก เกรด ดีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด แอล

TGO CFR FY17-015-054

แผ่นอะคริลิก เกรด แอล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด แอลเอ็ก

TGO CFR FY17-015-055

แผ่นอะคริลิก เกรด แอลเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

แผ่นอะคริลิก เกรด พีเอ็ก

TGO CFR FY17-015-056

แผ่นอะคริลิก เกรด พีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต หรือ ไอบีเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-057

ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต หรือ ไอบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

3-เมทิล-2- โพรพานอล หรือ ทีบีเอ

TGO CFR FY17-015-058

3-เมทิล-2- โพรพานอล หรือ ทีบีเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

TGO CFR FY17-015-059

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เมธิลเมตาคริเลต หรือ เอ็มเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-060

เมธิลเมตาคริเลต หรือ เอ็มเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต หรือ เอ็นบีเอ็มเอ

TGO CFR FY17-015-061

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต หรือ เอ็นบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เอทธิลีนออกไซด์

TGO CFR FY17-016-062

เอทธิลีนออกไซด์

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

โมโนเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-063

โมโนเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไดเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-064

ไดเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไตรเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-065

ไตรเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

โพลีเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFR FY17-016-066

โพลีเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ไอน้ำ

TGO CFR FY17-017-067

ไอน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 2

ไอน้ำ

TGO CFR FY17-018-068

ไอน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3

ข้อต่อพีวีซี (สีฟ้า)

TGO CFR FY17-019-069

ข้อต่อพีวีซี (สีฟ้า)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อพีวีซี (สีขาว)

TGO CFR FY17-019-070

ข้อต่อพีวีซี (สีขาว)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อพีวีซี (สีเหลือง)

TGO CFR FY17-019-071

ข้อต่อพีวีซี (สีเหลือง)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อพีวีซี (สีเทา)

TGO CFR FY17-019-072

ข้อต่อพีวีซี (สีเทา)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

บอลวาล์ว-ฟ้า

TGO CFR FY17-019-073

บอลวาล์ว-ฟ้า

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

บอลวาล์ว-ฟ้า 80

TGO CFR FY17-019-074

บอลวาล์ว-ฟ้า 80

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

บอลวาล์ว-ฟ้า 100

TGO CFR FY17-019-075

บอลวาล์ว-ฟ้า 100

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-076

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

TGO CFR FY17-019-077

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

TGO CFR FY17-019-078

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-079

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

TGO CFR FY17-019-080

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

TGO CFR FY17-019-081

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 40

TGO CFR FY17-019-082

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 40

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 55

TGO CFR FY17-019-083

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 55

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-084

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

TGO CFR FY17-019-085

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้องอ 90 เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-086

ข้องอ 90 เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-087

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

TGO CFR FY17-019-088

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC

TGO CFR FY17-020-089

คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-090

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์

TGO CFR FY17-021-091

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

TGO CFR FY17-021-092

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-093

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์

TGO CFR FY17-021-094

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

TGO CFR FY17-021-095

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-096

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์

TGO CFR FY17-021-097

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-098

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์

TGO CFR FY17-021-099

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-100

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี แบบบัลค์

TGO CFR FY17-021-101

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี แบบบัลค์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี

TGO CFR FY17-021-102

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซี จี บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-103

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซี จี บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เสือซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-104

เสือซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เสือซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-105

เสือซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เสือซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง

TGO CFR FY17-021-106

เสือซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ชนิดเติม ขนาด 550 มิลลิลิตร

TGO CFP FY17-006-038

ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ชนิดเติม ขนาด 550 มิลลิลิตร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบ 1 ถุง 25 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-009-045

แป้งมันสำปะหลังดิบ 1 ถุง 25 กิโลกรัม

บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD2200JP

TGO CFR FY17-005-023

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD2200JP

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD8100M

TGO CFR FY17-005-036

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD8100M

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-017

White Tiger Brand White Mixed Cement (Blue) ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-018

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์ ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-004-019

เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์ ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-006

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-007

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

TGO CFP FY17-002-008

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-009

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-010

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-011

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-012

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 250 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-013

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 250 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 300 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-014

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 300 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 350 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY17-002-015

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 350 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

น้ำตาลทรายดิบ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-001

น้ำตาลทรายดิบ 1 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-002

น้ำตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม

TGO CFO FY17-001-003

น้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY17-001-004

น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำตาลทรายขาว 500 กรัม

TGO CFR FY17-001-005

น้ำตาลทรายขาว 500 กรัม

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-020-098

น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง 1 กิโลกรัม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขากระบี่

แป้งมันสำปะหลังแห้ง (เกรดอาหาร)

TGO CFR 16-015-073

แป้งมันสำปะหลังแห้ง (เกรดอาหาร)

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก GPPS ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

TGO CFR 16-014-072

ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก GPPS ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

พีวีซีเรซิน เกรด SC840

TGO CFR 16-016-074

พีวีซีเรซิน เกรด SC840

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SF580

TGO CFR 16-016-075

พีวีซีเรซิน เกรด SF580

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG58J

TGO CFR 16-016-076

พีวีซีเรซิน เกรด SG58J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG66J

TGO CFR 16-016-077

พีวีซีเรซิน เกรด SG66J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71J

TGO CFR 16-016-078

พีวีซีเรซิน เกรด SG71J

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71R

TGO CFR 16-016-079

พีวีซีเรซิน เกรด SG71R

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG71Z

TGO CFR 16-016-080

พีวีซีเรซิน เกรด SG71Z

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG660

TGO CFR 16-016-081

พีวีซีเรซิน เกรด SG660

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG710

TGO CFR 16-016-082

พีวีซีเรซิน เกรด SG710

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SG840

TGO CFR 16-016-083

พีวีซีเรซิน เกรด SG840

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SM66E

TGO CFR 16-016-084

พีวีซีเรซิน เกรด SM66E

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SM84E

TGO CFR 16-016-085

พีวีซีเรซิน เกรด SM84E

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SM760

TGO CFR 16-016-086

พีวีซีเรซิน เกรด SM760

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SM840

TGO CFR 16-016-087

พีวีซีเรซิน เกรด SM840

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พีวีซีเรซิน เกรด SP660

TGO CFR 16-016-088

พีวีซีเรซิน เกรด SP660

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (วีซีเอ็ม)

TGO CFR 16-016-089

ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (วีซีเอ็ม)

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-017-090

ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตร

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 1500 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-017-091

ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 1500 มิลลิลิตร

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง 1 กระป๋อง

TGO CFR 16-018-092

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง 1 กระป๋อง

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 1 ขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-018-093

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 1 ขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 1 ขวด ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-018-094

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 1 ขวด ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

เครื่องดื่มให้พลังงาน กระทิงแดง บรรจุขวด 150 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-019-095

เครื่องดื่มให้พลังงาน กระทิงแดง บรรจุขวด 150 มิลลิลิตร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

เครื่องดื่มให้พลังงาน กระทิงแดง บรรจุกระป๋อง 250 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-019-096

เครื่องดื่มให้พลังงาน กระทิงแดง บรรจุกระป๋อง 250 มิลลิลิตร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุกระป๋อง 325 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-019-097

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุกระป๋อง 325 มิลลิลิตร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีแดง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 2-16-009-050

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีแดง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีซูเปอร์พลัส ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR 2-009-049

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีซูเปอร์พลัส ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 007-034

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (ปูนแดง 299) ตรา ทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 007-035

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (ปูนแดง 299) ตรา ทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ผสม 197 ตราทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 007-036

ปูนซีเมนต์ผสม 197 ตราทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 32%

TGO CFR 008-037

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 32%

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 50%

TGO CFR 008-038

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 50%

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) 12%

TGO CFR 008-039

ไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) 12%

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

พอลิไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์

TGO CFR 008-040

พอลิไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

Epichlorohydrin

TGO CFR 008-041

Epichlorohydrin

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

พอลิไวนิลคลอไรด์ซัสเพนชั่น

TGO CFR 008-042

พอลิไวนิลคลอไรด์ซัสเพนชั่น

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

พอลิไวนิลคลอไรด์ซัสเพนชั่น บรรจุถุงพลาสติก

TGO CFR 008-043

พอลิไวนิลคลอไรด์ซัสเพนชั่น บรรจุถุงพลาสติก

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

พอลิไวนิลคลอไรด์ ซัสเพนชั่น เกรด Swept

TGO CFR 008-044

พอลิไวนิลคลอไรด์ ซัสเพนชั่น เกรด Swept

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน บรรจุถุงกระดาษ

TGO CFR 008-045

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน บรรจุถุงกระดาษ

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน บรรจุถุงพลาสติก

TGO CFR 008-046

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน บรรจุถุงพลาสติก

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน เกรด Swept

TGO CFR 008-047

โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชัน เกรด Swept

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีปูนเขียว ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 16-099-048

ปูนซีเมนต์ผสม ตราอินทรีปูนเขียว ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ ตราอินทรีทอง ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR 16-009-051

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ ตราอินทรีทอง ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราอินทรีเพชร ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 16-009-052

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราอินทรีเพชร ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สูตรพิเศษ ตราอินทรีเพชร งานหล่อ ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR 16-009-053

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สูตรพิเศษ ตราอินทรีเพชร งานหล่อ ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บรรจุบัลค์ ตราอินทรีเพชร (อินทรีเพชรผง): CPM 1 ตัน

TGO CFR 16-009-054

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บรรจุบัลค์ ตราอินทรีเพชร (อินทรีเพชรผง): CPM 1 ตัน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อินทรีเพชรรักษ์โลก 1 ตัน

TGO CFR 16-009-055

อินทรีเพชรรักษ์โลก 1 ตัน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-8.5

TGO CFR 16-010-056

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-8.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-บานปลาย-8.5

TGO CFR 16-010-057

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-บานปลาย-8.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-บานปลาย-13.5

TGO CFR 16-010-058

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบประปา-ระบายน้ำ-บานปลาย-13.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี เสือ ระบบประปา-ระบายน้ำ-8.5

TGO CFR 010-059

ท่อพีวีซี เสือ ระบบประปา-ระบายน้ำ-8.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี เสือ ระบบประปา-ระบายน้ำ-13.5

TGO CFR 16-010-060

ท่อพีวีซี เสือ ระบบประปา-ระบายน้ำ-13.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร-13.5

TGO CFR 16-010-061

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร-13.5

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ท่อพีวีซี โอเค ระบบน้ำในงานเกษตร

TGO CFR 16-010-062

ท่อพีวีซี โอเค ระบบน้ำในงานเกษตร

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

PVC STABILIZERS เกรด MCZ-102P

TGO CFR 16-011-063

PVC STABILIZERS เกรด MCZ-102P

บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอล จำกัด

PVC STABILIZERS เกรด NL-229

TGO CFR 16-011-064

PVC STABILIZERS เกรด NL-229

บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอล จำกัด

PVC STABILIZERS เกรด NL-236S น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-011-065

PVC STABILIZERS เกรด NL-236S น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอล จำกัด

PVC STABILIZERS เกรด NL-1055

TGO CFR 16-011-066

PVC STABILIZERS เกรด NL-1055

บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอล จำกัด

น้ำสะอาด

TGO CFR 16-012-067

น้ำสะอาด

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (Phase1, Phase 2)

น้ำปราศจากแร่ธาตุ

TGO CFR 16-012-068

น้ำปราศจากแร่ธาตุ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (Phase1, Phase 2)

ไอน้ำ

TGO CFR 012-069

ไอน้ำ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (Phase1, Phase 2)

ไฟฟ้า

TGO CFR 16-012-070

ไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (Phase1, Phase 2)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา TRR GROUP ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

TGO CFR 16-006-032

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา TRR GROUP ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

น้ำตาลทรายใสบริสุทธิ์ ตราลิน บรรจุ 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-006-033

น้ำตาลทรายใสบริสุทธิ์ ตราลิน บรรจุ 1 กิโลกรัม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 230 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-005-015

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 230 มิลลิลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 470 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-005-016

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 470 มิลลิลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 1000 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-005-017

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในขวดเพ็ท ขนาด 1000 มิลลิลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในถุงฟิล์ม LLDPE ขนาด 800 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-005-018

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในถุงฟิล์ม LLDPE ขนาด 800 มิลลิลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 1.0 กิโลกรัม ขนาด 13.75 ลิตร

TGO CFR 16-005-019

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 1.0 กิโลกรัม ขนาด 13.75 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 0.856 กิโลกรัม ขนาด 13.75 ลิตร

TGO CFR 16-005-020

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 0.856 กิโลกรัม ขนาด 13.75 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 1.0 กิโลกรัม ขนาด 18.00 ลิตร

TGO CFR 16-005-021

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตราองุ่น บรรจุในปี๊บน้ำหนัก 1.0 กิโลกรัม ขนาด 18.00 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 42 %) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-022

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 42 %) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 42 %) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-023

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 42 %) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 45 %) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-024

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 45 %) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 45 %) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-025

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (สูตร 45 %) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (ไทย) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-026

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (ไทย) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (ไทย) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-027

กากถั่วเหลือง ตรา ทีวีโอ ไฮโพรมิล (ไทย) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-028

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-029

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล (ไทย) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-030

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล (ไทย) บรรจุในถุง Bulk 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล (ไทย) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

TGO CFR 16-005-031

กากถั่วเหลืองแบบกะเทาะเปลือก ตราทีวีโอ ดีฮัลซอยมิล (ไทย) บรรจุในถุงโพลีโพพิลีน ขนาด 70 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

ลูกไก่เนื้อ 1 ตัว

TGO CFR 16-004-013

ลูกไก่เนื้อ 1 ตัว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไก่เนื้อมีชีวิต

TGO CFR 16-004-014

ไก่เนื้อมีชีวิต

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 1 ลิตร

TGO CFR 16-001-001

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 1 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 0.25 ลิตร

TGO CFR 16-001-002

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 0.25 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 0.5 ลิตร

TGO CFR 16-001-003

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 0.5 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 2 ลิตร

TGO CFR 16-001-004

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 2 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 5 ลิตร

TGO CFR 16-001-005

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 5 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 1 ลิตร

TGO CFR 16-001-006

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา โอลีน บรรจุขวด 1 ลิตร

บริษัท โอลีน จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบ (แป้งแห้ง) CYY-N1 850 กิโลกรัม

TGO CFR 16-002-007

แป้งมันสำปะหลังดิบ (แป้งแห้ง) CYY-N1 850 กิโลกรัม

บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 96x600 มม2 CAMPANA

TGO CFR 16-003-008

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 96x600 มม2 CAMPANA

บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 300x600 มม2 CAMPANA

TGO CFR 16-003-010

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 300x600 มม2 CAMPANA

บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 195x600 มม2 CAMPANA

TGO CFR 16-003-009

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 195x600 มม2 CAMPANA

บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 600x600 มม2 CAMPANA 1 ตารางเมตร

TGO CFR 16-003-011

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 600x600 มม2 CAMPANA 1 ตารางเมตร

บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 150x600 มม2 CAMPANA 1 ตารางเมตร

TGO CFR 16-003-012

กระเบื้องตัดขอบปูพื้นขนาด 150x600 มม2 CAMPANA 1 ตารางเมตร

บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เบนซีน

TGO CFR 15-025-076

เบนซีน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

พาราไซลีน

TGO CFR 15-025-077

พาราไซลีน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา KSL Group

TGO CFR 15-024-075

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา KSL Group

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

ออร์โธไซลีน

TGO CFR 15-025-078

ออร์โธไซลีน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

ดีเซล

TGO CFR 15-026-079

ดีเซล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

รีฟอร์เมต

TGO CFR 15-026-080

รีฟอร์เมต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

แอลพีจี

TGO CFR 15-026-081

แอลพีจี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

แนฟทาชินเบา

TGO CFR 15-026-082

แนฟทาชินเบา

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

น้ำมันอากาศยาน

TGO CFR 15-026-083

น้ำมันอากาศยาน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

น้ำมันเตา

TGO CFR 15-026-084

น้ำมันเตา

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น ขนาด 20" x 20" แบรนด์ SGI Tiles

TGO CFR 15-010-043

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น ขนาด 20" x 20" แบรนด์ SGI Tiles

บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

ยางเรเดียล สำหรับรถบรรทุก ขนาด 11R22.5

TGO CFR 15-011-044

ยางเรเดียล สำหรับรถบรรทุก ขนาด 11R22.5

บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ เมน-คัต

TGO CFR 15-012-045

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ เมน-คัต

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ พรี-คัต

TGO CFR 15-012-046

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ พรี-คัต

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 16 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-047

แก้วน้ำพลาสติก 16 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 16 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-048

แก้วน้ำพลาสติก 16 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 22 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-049

แก้วน้ำพลาสติก 22 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 22 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-050

แก้วน้ำพลาสติก 22 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-051

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ ใส พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-052

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ สีขาว พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ ก้นเล็ก สีขาว พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-053

แก้วน้ำพลาสติก 32 ออนซ์ ก้นเล็ก สีขาว พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แก้วน้ำพลาสติก 44 ออนซ์ ก้นเล็ก สีขาว พิมพ์ลาย

TGO CFR 15-013-054

แก้วน้ำพลาสติก 44 ออนซ์ ก้นเล็ก สีขาว พิมพ์ลาย

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 210 ksc

TGO CFR 15-014-055

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 210 ksc

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 240 ksc

TGO CFR 15-014-056

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 240 ksc

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 280 ksc

TGO CFR 15-014-057

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 280 ksc

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 320 ksc

TGO CFR 15-014-058

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 320 ksc

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 380 ksc

TGO CFR 15-014-059

คอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดกำลังอัด 380 ksc

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์ 13 ขนาด

TGO CFR 15-015-060

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์ 13 ขนาด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์ 21

TGO CFR 15-015-061

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์ 21

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

เต้าหู้ปลา บรรจุถุงพลาสติก

TGO CFR 15-017-063

เต้าหู้ปลา บรรจุถุงพลาสติก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก

TGO CFR 15-017-064

ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ลูกชิ้นปลา AT

TGO CFR 15-019-069

ลูกชิ้นปลา AT

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ยางแท่ง STR 5 CV60 บรรจุถุงพลาสติก

TGO CFR 15-020-070

ยางแท่ง STR 5 CV60 บรรจุถุงพลาสติก

บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด

คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์ฟิล์มชนิดแอลแอลดีพีอี รุ่น CB-FT-10-1

TGO CFR 15-021-071

คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์ฟิล์มชนิดแอลแอลดีพีอี รุ่น CB-FT-10-1

บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จำกัด

คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์ฟิล์มชนิดแอลแอลดีพีอี รุ่น CB-PVCP-06-1R1

TGO CFR 15-021-072

คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์ฟิล์มชนิดแอลแอลดีพีอี รุ่น CB-PVCP-06-1R1

บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จำกัด

อิตาเลียน เอสเปรสโซ่ : ฮิลล์คอฟฟ์

TGO CFR 15-023-074

อิตาเลียน เอสเปรสโซ่ : ฮิลล์คอฟฟ์

ร้านชาวไทยภูเขา

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง ชนิดขวด PET ขนาด 1 ลิตร

TGO CFR 15-009-040

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง ชนิดขวด PET ขนาด 1 ลิตร

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

TGO CFR 15-009-041

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

TGO CFR 15-009-042

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS1)

TGO CFR 15-008-028

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS1)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS2 TH)

TGO CFR 15-008-029

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS2 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS3 TH)

TGO CFR 15-008-030

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS3 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS3 AC TH PG T)

TGO CFR 15-008-031

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS3 AC TH PG T)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS5 TH)

TGO CFR 15-008-032

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS5 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS6 TH)

TGO CFR 15-008-033

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS6 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS7 TH)

TGO CFR 15-008-034

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS7 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LT 07 TH)

TGO CFR 15-008-035

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LT 07 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS9 TH)

TGO CFR 15-008-036

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS9 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS10 TH)

TGO CFR 15-008-037

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS10 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS11 TH)

TGO CFR 15-008-038

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS11 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS12 TH)

TGO CFR 15-008-039

ผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (ชื่อทางการค้า: Dehydol LS12 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

เกี๊ยวกุ้ง

TGO CFR 15-003-005

เกี๊ยวกุ้ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร สี่เหลี่ยมจัตุรัส 16 ออนซ์ สีขาว พร้อมฝา

TGO CFR 15-004-006

กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร สี่เหลี่ยมจัตุรัส 16 ออนซ์ สีขาว พร้อมฝา

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร สี่เหลี่ยมผืนผ้า 570 มิลลิลิตร สีขาว พร้อมฝา

TGO CFR 15-004-007

กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร สี่เหลี่ยมผืนผ้า 570 มิลลิลิตร สีขาว พร้อมฝา

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

แป้งมันสำปะหลังขนาดบรรจุ 850 กิโลกรัม

TGO CFR 15-007-027

แป้งมันสำปะหลังขนาดบรรจุ 850 กิโลกรัม

บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR 15-006-025

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR 15-006-026

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

TGO CFR 15-005-008

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

TGO CFR 15-005-009

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFR 15-005-010

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

TGO CFR 15-005-011

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

TGO CFR 15-005-012

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420T

TGO CFR 15-005-013

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420T

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A

TGO CFR 15-005-016

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFR 15-005-014

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

TGO CFR 15-005-017

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

TGO CFR 15-005-015

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

TGO CFR 15-005-018

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

TGO CFR 15-005-019

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

TGO CFR 15-005-024

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

TGO CFR 15-005-020

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

TGO CFR 15-005-021

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

TGO CFR 15-005-022

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

TGO CFR 15-005-023

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว

TGO CFR 15-001-001

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ฉนวนตราช้าง Stay Cool รุ่น Cool Wall T65

TGO CFR 15-002-002

ฉนวนตราช้าง Stay Cool รุ่น Cool Wall T65

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

วัสดุอะคูสติกเพื่อการป้องกันเสียง Cylence ตราช้างสำหรับผนังกันเสียงรุ่น ZoundBlock S050

TGO CFR 15-002-003

วัสดุอะคูสติกเพื่อการป้องกันเสียง Cylence ตราช้างสำหรับผนังกันเสียงรุ่น ZoundBlock S050

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ฉนวนตราช้างสำหรับฝ้าเพดาน Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม

TGO CFR 15-002-004

ฉนวนตราช้างสำหรับฝ้าเพดาน Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด