บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

508

บริษัท (ทั้งหมด)

2,588

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

220

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,264

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

ยางแท่ง STR  10

-

ยางแท่ง STR 10

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

ปริมาณ CF438 g
อพริกลาบปรุงสำเร็จแม่น้อย

TGO CFP FY18-010-018

อพริกลาบปรุงสำเร็จแม่น้อย

บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด

ปริมาณ CF69.1 g
พริกลาบปรุงสำเร็จแม่น้อย

TGO CFP FY18-010-019

พริกลาบปรุงสำเร็จแม่น้อย

บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด

ปริมาณ CF578 g
น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY18-011-020

น้ำอัดลมเอสโคล่าบรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF134 g
น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นส้ม บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY18-011-021

น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นส้ม บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF141 g
น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY18-011-022

น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF141 g
น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นครีมโซดา บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY18-011-023

น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นครีมโซดา บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF141 g
น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์ บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY18-011-024

น้ำอัดลมเอสเพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์ บรรจุกระป๋อง ขนาด 250 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF141 g
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์

TGO CFP FY18-012-025

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF466 g
อิฐทนไฟ TUFMAG AF

TGO CFP FY18-013-026

อิฐทนไฟ TUFMAG AF

บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

ปริมาณ CF2.09 t
ยางแท่ง STR20

TGO CFP FY18-014-028

ยางแท่ง STR20

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

ปริมาณ CF438 kg
โคมไฟ จากเศษแผ่นโคโค่บอร์ด

TGO CFP FY18-015-029

โคมไฟ จากเศษแผ่นโคโค่บอร์ด

บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด

ปริมาณ CF4.95 kg
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม (CB20)

TGO CFP FY18-001-001

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม (CB20)

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

ปริมาณ CF1.59 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม (KB25)

TGO CFP FY18-001-002

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม (KB25)

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

ปริมาณ CF1.52 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม (FC500)

TGO CFP FY18-001-003

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม (FC500)

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

ปริมาณ CF1.8 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม (FC1000)

TGO CFP FY18-001-004

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม (FC1000)

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

ปริมาณ CF1.51 ton
ข้าวหอมมะลิ100%บรรจุถุงตราฉัตร ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-004-007

ข้าวหอมมะลิ100%บรรจุถุงตราฉัตร ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ปริมาณ CF3.97 kg
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราผึ้ง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFP 18-2-007-011

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราผึ้ง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

ปริมาณ CF293 g
น้ำตาลทรายขาว(สีทอง)

TGO CFP 18-2-008-013

น้ำตาลทรายขาว(สีทอง)

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

ปริมาณ CF16.9 kg
น้ำตาลทรายขาว

TGO CFP 18-2-008-014

น้ำตาลทรายขาว

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

ปริมาณ CF17.1 kg
น้ำตาลทรายขาว

TGO CFP 18-2-008-012

น้ำตาลทรายขาว

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

ปริมาณ CF293 kg
แผ่นบุผนังจากกระดาษรีไซเคิล แบรนด์ จินนาลักษณ์ 1 ตารางเมตร

TGO CFP FY18-002-005

แผ่นบุผนังจากกระดาษรีไซเคิล แบรนด์ จินนาลักษณ์ 1 ตารางเมตร

บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด

ปริมาณ CF633 gCO2e
ถ้วยเทียนไพท์  1 ชิ้น

TGO CFP FY18-003-006

ถ้วยเทียนไพท์ 1 ชิ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโมรัล เอ็นจิเนียริ่ง

ปริมาณ CF190 gCO2e
ขนมจีบปู 1 ไม้ (4 ลูก 64 กรัม)

TGO CFP FY18-006-010

ขนมจีบปู 1 ไม้ (4 ลูก 64 กรัม)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

ปริมาณ CF295 gCO2e
ข้าวญี่ปุ่น บรรจุถุง ตราฉัตร ขนาด 2 กิโลกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-004-008

ข้าวญี่ปุ่น บรรจุถุง ตราฉัตร ขนาด 2 กิโลกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ปริมาณ CF2.2 kg
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-009-015

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอส เฟิสต์ ขนาด 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF299 g
ปลาทูน่าอบแห้งรมควัน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-005-009

ปลาทูน่าอบแห้งรมควัน 1 กิโลกรัม

บริษัท ฮาลา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ปริมาณ CF4.97 kgCO2e
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-009-016

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF15.4 kg
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-009-017

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราเคบีเอสขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF251 kg
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1 ลิตร

TGO CFP FY17-053-391

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1 ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF743 g