บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

529

บริษัท (ทั้งหมด)

2,814

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

199

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,383

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-052-348

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF52.5 kg
ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมFAMILIARC MG -50  เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 300 กิโลกรัม ENDLESS PACK

TGO CFP FY18-052-349

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมFAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 300 กิโลกรัม ENDLESS PACK

บริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF698 kg
ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้ เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและ เกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC KOBE-30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6x350 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-053-350

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้ เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและ เกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC KOBE-30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6x350 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม

บริษัท ไทย - โกเบ เวลดิ้ง จำกัด

ปริมาณ CF6.48 kg
ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้ เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและ เกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC KOBE-30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

TGO CFP FY18-053-351

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้ เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและ เกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC KOBE-30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บริษัท ไทย - โกเบ เวลดิ้ง จำกัด

ปริมาณ CF15.6 kg
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับผนัง รุ่น Cool wall 65 มม. พรีเมี่ยม

TGO CFP FY18-3-039-2

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับผนัง รุ่น Cool wall 65 มม. พรีเมี่ยม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF2.95 kg
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม

TGO CFP FY18-3-039-2

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF1.67 kg
วัสดุอะคูสติกเพื่อการป้องกันเสียง Cylence ตราช้างสำหรับผนังกันเสียงรุ่น ZoundBlock S050

TGO CFP FY18-3-039-2

วัสดุอะคูสติกเพื่อการป้องกันเสียง Cylence ตราช้างสำหรับผนังกันเสียงรุ่น ZoundBlock S050

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF6.11 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.92 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.9 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.89 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.91 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.92 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.9 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.87 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9640U

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9640U

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.88 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9641U

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9641U

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.89 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.99 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.01 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.02 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.98 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.99 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

TGO CFP FY18-3-037-2

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2 kg
โมโนเอทานอลเอมีน (MEA) 1kg

TGO CFP FY18-3-036-247

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA) 1kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF3.16 kg
ไดเอทานอลเอมีน (DEA) 1kg

TGO CFP FY18-3-036-2

ไดเอทานอลเอมีน (DEA) 1kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF3.68 kg
ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99) 1 kg

TGO CFP FY18-3-036-2

ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99) 1 kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF4.11 kg
ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85) 1 kg

TGO CFP FY18-3-036-2

ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85) 1 kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF4.1 kg
ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA) 1 kg

TGO CFP FY18-3-036-2

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA) 1 kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF3.63 kg
เอมีน เอ็น-1 (Amine N-1) 1 kg

TGO CFP FY18-3-036-2

เอมีน เอ็น-1 (Amine N-1) 1 kg

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF4.13 kg
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL หนา 150 มม. พรีเมี่ยม

TGO CFP FY18-2-039-2

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL หนา 150 มม. พรีเมี่ยม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF1.44 kg