บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

503

บริษัท (ทั้งหมด)

2,570

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

249

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,472

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1 ลิตร

TGO CFP FY17-053-391

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1 ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF743 g
กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

TGO CFP FY17-063-434

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ปริมาณ CF4.42 kg
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด ¼ ลิตร

TGO CFP FY17-053-384

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด ¼ ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF308 g
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด ½ ลิตร

TGO CFP FY17-053-385

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด ½ ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF490 g
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด 1 ลิตร

TGO CFP FY17-053-386

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด 1 ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF650 g
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด 1.9 ลิตร

TGO CFP FY17-053-387

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก ขวด 1.9 ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF1.43 kg
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก รถ tank น้ำมัน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-053-388

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก รถ tank น้ำมัน 1 กิโลกรัม

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF374 g
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ชนิด Non GMOs รถ Tank น้ำมัน / 1 kg

TGO CFP FY17-053-389

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ชนิด Non GMOs รถ Tank น้ำมัน / 1 kg

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF519 g
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด ½ ลิตร

TGO CFP FY17-053-390

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด ½ ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF531 g
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1.9 ลิตร

TGO CFP FY17-053-392

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขวด 1.9 ลิตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF1.55 kg
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก รถ tank 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-053-393

น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรา กุ๊ก รถ tank 1 กิโลกรัม

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด

ปริมาณ CF437 g
เอทธิลีนออกไซด์

TGO CFP FY17-064-437

เอทธิลีนออกไซด์

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF2.17 kg
โมโนเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFP FY17-064-438

โมโนเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF1.22 kg
ไดเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFP FY17-064-439

ไดเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF1.28 kg
ไตรเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFP FY17-064-440

ไตรเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF1.48 kg
โพลีเอทธิลีนไกลคอล

TGO CFP FY17-064-441

โพลีเอทธิลีนไกลคอล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

ปริมาณ CF1.52 kg
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง ตรา มาม่า

TGO CFP FY17-077-535

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง ตรา มาม่า

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF245 g
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟ ตรามาม่า

TGO CFP FY17-077-536

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟ ตรามาม่า

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF248 g
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ ตรามาม่า

TGO CFP FY17-077-537

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ ตรามาม่า

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF237 g
คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC

TGO CFP FY17-072-487

คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปริมาณ CF255 kg
โคคา-โคลา บรรจุขวดแก้ว10 ออนซ์

TGO CFP FY17-059-419

โคคา-โคลา บรรจุขวดแก้ว10 ออนซ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF82.1 g
คิวมีน

TGO CFP FY17-074-513

คิวมีน

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.28 t
อะซิโตน

TGO CFP FY17-074-514

อะซิโตน

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.39 t
ฟีนอล

TGO CFP FY17-074-515

ฟีนอล

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.32 t
บิสฟีนอลเอ

TGO CFP FY17-074-516

บิสฟีนอลเอ

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF2.14 t
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต  เกรด SA135T

TGO CFP FY17-068-451

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA135T

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

ปริมาณ CF1.97 kg
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA145T

TGO CFP FY17-068-452

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA145T

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

ปริมาณ CF1.96 kg
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA150T

TGO CFP FY17-068-453

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA150T

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

ปริมาณ CF2.03 kg
มังคุดตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว ชนิดผลสด

TGO CFP FY17-058-399

มังคุดตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว ชนิดผลสด

วิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว

ปริมาณ CF10.6 kg
มังคุดตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว ชนิดผลสด

TGO CFP FY17-058-400

มังคุดตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว ชนิดผลสด

วิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว

ปริมาณ CF21.7 kg