บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

492

บริษัท (ทั้งหมด)

2,449

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

285

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,484

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 550 ml

TGO CFP FY17-042-357

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 550 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF42.7 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน กลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFP FY17-042-359

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน กลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF52.9 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

TGO CFP FY17-042-360

ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF91 g
คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC กำลังอัด 240 ksc

TGO CFP FY17-048-368

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC กำลังอัด 240 ksc

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปริมาณ CF241 kg
แป้งมันสำปะหลังดิบบรรจุถุง 25 กก.

TGO CFP FY17-051-381

แป้งมันสำปะหลังดิบบรรจุถุง 25 กก.

บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF14.5 kg
แป้งมันสำปะหลังดิบบรรจุถุง 850 กก.

TGO CFP FY17-051-382

แป้งมันสำปะหลังดิบบรรจุถุง 850 กก.

บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF484 kg
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-050-376

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1 กิโลกรัม

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF589 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ)

TGO CFP FY17-042-358

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF43.1 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml (functional unit: 38.46 ml/จาน 100 ใบ)

TGO CFP FY17-042-356

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml (functional unit: 38.46 ml/จาน 100 ใบ)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF55.9 g
สับปะรดชนิดแว่นบรรจุกระป๋องในน้ำสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ น้ำหนักสุทธิ 565 กรัม

TGO CFP FY17-041-355

สับปะรดชนิดแว่นบรรจุกระป๋องในน้ำสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ น้ำหนักสุทธิ 565 กรัม

บริษัทไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ปริมาณ CF306 g
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER 1 เล่ม

TGO CFP FY17-047-365

หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER 1 เล่ม

บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด

ปริมาณ CF644 g
หนังสือคู่มืออ้างอิง การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร 1 เล่ม

TGO CFP FY17-047-366

หนังสือคู่มืออ้างอิง การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร 1 เล่ม

บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด

ปริมาณ CF503 g
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC 1 m3

TGO CFP FY17-048-367

คอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC 1 m3

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปริมาณ CF219 kg
คอนกรีตผสมเสร็จ 320 KSC 1 m3

TGO CFP FY17-048-369

คอนกรีตผสมเสร็จ 320 KSC 1 m3

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปริมาณ CF275 kg
คอนกรีตผสมเสร็จ 380 KSC 1 m3

TGO CFP FY17-048-370

คอนกรีตผสมเสร็จ 380 KSC 1 m3

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปริมาณ CF326 kg
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 50 กิโลกร้ม

TGO CFP FY17-050-377

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 50 กิโลกร้ม

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF27.2 kg
น้ำตาลทรายขาว 50 กิโลกร้ม

TGO CFP FY17-050-378

น้ำตาลทรายขาว 50 กิโลกร้ม

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF27.2 kg
น้ำตาลเหลว 1 ตัน

TGO CFP FY17-050-379

น้ำตาลเหลว 1 ตัน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF758 kg
น้ำเชื่อม 1 ตัน

TGO CFP FY17-050-380

น้ำเชื่อม 1 ตัน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF780 kg
ไพรมอล อี-357 อิมัลชั่น 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-043-361

ไพรมอล อี-357 อิมัลชั่น 1 กิโลกรัม

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF1.49 kg
ไพรมอล เอซี 261 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-044-362

ไพรมอล เอซี 261 1 กิโลกรัม

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF1.5 kg
เห็ดหลินจือสกัดผสมถังเฉ้า บรรจุขวดพลาสติก 50 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 20 กรัม

TGO CFP FY17-045-363

เห็ดหลินจือสกัดผสมถังเฉ้า บรรจุขวดพลาสติก 50 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 20 กรัม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญา สมุนไพร

ปริมาณ CF1.44 kg
เห็ดอบกรอบแปรรูป ตราครูกานต์ ขนาด 40 กรัม

TGO CFP FY17-046-364

เห็ดอบกรอบแปรรูป ตราครูกานต์ ขนาด 40 กรัม

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านสวนแม่ทะ

ปริมาณ CF393 g
กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 175 NA (Front Bumper Model TYB 175 NA)

TGO CFP FY17-049-371

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 175 NA (Front Bumper Model TYB 175 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF9.74 kg
กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 171 NA (Front Bumper Model TYB 171 NA)

TGO CFP FY17-049-372

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น TYB 171 NA (Front Bumper Model TYB 171 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF9.11 kg
กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB103 NA (Front Bumper Model HYB103 NA)

TGO CFP FY17-049-373

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB103 NA (Front Bumper Model HYB103 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF9.03 kg
กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB059 NA (Front Bumper  Model  HYB059 NA)

TGO CFP FY17-049-374

กันชนหน้ารถยนต์รุ่น HYB059 NA (Front Bumper Model HYB059 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF8.66 kg
กันชนหลังรถยนต์รุ่น HYB060 NA (REAR Bumper Model HYB060 NA)

TGO CFP FY17-049-375

กันชนหลังรถยนต์รุ่น HYB060 NA (REAR Bumper Model HYB060 NA)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF9.34 kg
Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet พรมสำหรับปูพื้น

TGO CFP FY17-034-303

Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet พรมสำหรับปูพื้น

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF83 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD1100J

TGO CF 2-14-087

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เกรด HD1100J

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.33 kg