บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

488

บริษัท (ทั้งหมด)

2,447

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

280

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,459

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1100J)

TGO CFP FY17-039-318

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1100J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.33 kg
Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet พรมสำหรับปูพื้น

TGO CFP FY17-034-303

Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet พรมสำหรับปูพื้น

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF83 kg
การบริการสร้างแม่พิมพ์ออฟเซต ขนาด 0.605 เมตร X 0.745 เมตร 1 แผ่น

TGO CFP FY17-035-304

การบริการสร้างแม่พิมพ์ออฟเซต ขนาด 0.605 เมตร X 0.745 เมตร 1 แผ่น

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริมาณ CF242 g
การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบไสสันทากาว ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 1 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

TGO CFP FY17-035-305

การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบไสสันทากาว ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 1 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริมาณ CF330 g
การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบไสสันทากาว ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 4 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

TGO CFP FY17-035-306

การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบไสสันทากาว ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 4 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริมาณ CF508 g
การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบเย็บมุงหลังคา ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 1 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

TGO CFP FY17-035-307

การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบเย็บมุงหลังคา ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 1 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริมาณ CF323 g
การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบเย็บมุงหลังคา ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 4 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

TGO CFP FY17-035-308

การบริการสิ่งพิมพ์ออฟเซต แบบเย็บมุงหลังคา ปกกระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 4 สี (หนังสือขนาด A4 1 เล่ม)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริมาณ CF501 g
กระสอบพลาสติกกราเวียร์เซ็นทรัลซีลพิมพ์ลายสำหรับบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง : ขนาด 44+14 x 100 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-036-309

กระสอบพลาสติกกราเวียร์เซ็นทรัลซีลพิมพ์ลายสำหรับบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง : ขนาด 44+14 x 100 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF821 g
กระสอบพลาสติกเคลือบนอกพิมพ์ลายสำหรับบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง : ขนาด 44+14 x 95 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-036-310

กระสอบพลาสติกเคลือบนอกพิมพ์ลายสำหรับบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง : ขนาด 44+14 x 95 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF572 g
กระสอบพลาสติกทอสานสีฟ้าพิมพ์ลายสำหรับบรรจุปุ๋ย : ขนาด 58 x 104 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

TGO CFP FY17-036-311

กระสอบพลาสติกทอสานสีฟ้าพิมพ์ลายสำหรับบรรจุปุ๋ย : ขนาด 58 x 104 ซม. 1 ใบ ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF256 g
น้ำนมข้าวโพดหวาน 97.8% ตราไร่สุวรรณ

TGO CFP FY17-037-312

น้ำนมข้าวโพดหวาน 97.8% ตราไร่สุวรรณ

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริมาณ CF502 g
เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 37.5 กรัม ตราสินค้า ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

TGO CFP FY17-038-313

เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 37.5 กรัม ตราสินค้า ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ปริมาณ CF407 g
เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม ตราสินค้า ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

TGO CFP FY17-038-314

เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม ตราสินค้า ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ปริมาณ CF638 g
ชาใบหม่อนอบแห้ง (ชาใบ) บรรจุถุง 15 กิโลกรัม น้ำหนักสุทธิ 15 กิโลกรัม 1 ถุง

TGO CFP FY17-038-315

ชาใบหม่อนอบแห้ง (ชาใบ) บรรจุถุง 15 กิโลกรัม น้ำหนักสุทธิ 15 กิโลกรัม 1 ถุง

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ปริมาณ CF35.1 kg
เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 102 กรัม ตราสินค้า Euro Thai Deutschland + ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

TGO CFP FY17-038-316

เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 102 กรัม ตราสินค้า Euro Thai Deutschland + ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ปริมาณ CF610 g
เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม ตราสินค้า Euro Thai Deutschland + ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

TGO CFP FY17-038-317

เครื่องดื่มจากใบหม่อน บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม ตราสินค้า Euro Thai Deutschland + ไทยซิลค์โปรดัคส์ 1 กล่อง

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ปริมาณ CF1.13 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600J)

TGO CFP FY17-039-319

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.4 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600JP)

TGO CFP FY17-039-320

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD1600JP)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.44 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2200JP)

TGO CFP FY17-039-321

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2200JP)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.96 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2208J)

TGO CFP FY17-039-322

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2208J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2 kgCO2
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2218J)

TGO CFP FY17-039-323

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2218J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.63 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2308J)

TGO CFP FY17-039-324

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2308J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.14 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2401C)

TGO CFP FY17-039-325

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2401C)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.57 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2408J)

TGO CFP FY17-039-326

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2408J)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.33 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2502C)

TGO CFP FY17-039-327

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD2502C)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.43 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3000C)

TGO CFP FY17-039-328

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3000C)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.43 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3001C)

TGO CFP FY17-039-329

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3001C)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.46 kg
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3200C)

TGO CFP FY17-039-330

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (เกรด HD3200C)

บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.71 kg
โคคา-โคลา บรรจุขวดแก้ว 250 มิลลิลิตร

TGO CFP FY17-030-152

โคคา-โคลา บรรจุขวดแก้ว 250 มิลลิลิตร

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF196 g
น้ำตาลไอซิ่งบริสุทธิ์ ตราลิน 900 กรัม

TGO CFP FY17-032-292

น้ำตาลไอซิ่งบริสุทธิ์ ตราลิน 900 กรัม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ปริมาณ CF497 g