รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

232

บริษัท (ทั้งหมด)

82

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

อุตสาหกรรมเบียร์

TGO CFO FY17-2-040

อุตสาหกรรมเบียร์

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

TGO CFO FY17-042

ก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY17-030

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ฉนวนยางกันความร้อน

TGO CFO FY17-031

ฉนวนยางกันความร้อน

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (โรงงานระยอง)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากสัตว์น้ำ

TGO CFO FY17-044

ผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากสัตว์น้ำ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ และผลิตอาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชื้น

TGO CFO FY17-045

ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ และผลิตอาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชื้น

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
สำนักงาน

TGO CFO FY17-2-043

สำนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ19/07/0217
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตและจำหน่าย อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์

TGO CFO FY17-041

ผลิตและจำหน่าย อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลม

TGO CFO FY17-038

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผสมน้ำมันหล่อลื่น

TGO CFO FY17-037

ผสมน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด โรงงานผสมน้ำมันหล่อลื่น

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

TGO CFO FY17-036

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) (โรงงานสระบุรี)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
วัสดุก่อสร้าง

TGO CFO FY17-035

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00002 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตท่อสแตนเลส

TGO CFO FY17-034

ผลิตท่อสแตนเลส

บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
วัสดุก่อสร้าง

TGO CFO FY17-033

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา

วันที่อนุมัติ19/07/2017
วันที่หมดอายุ18/07/2018
ผลิตท่อเหล็ก

TGO CFO FY17-2-025

ผลิตท่อเหล็ก

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศูนย์มหาชัย 2

วันที่อนุมัติ17/05/2017
วันที่หมดอายุ16/05/2018
ผลิตท่อเหล็ก

TGO CFO FY17-024

ผลิตท่อเหล็ก

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่อนุมัติ17/05/2017
วันที่หมดอายุ16/05/2018
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY17-027

ปิโตรเคมี

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

วันที่อนุมัติ17/05/2017
วันที่หมดอายุ16/05/2018
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY17-028

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินตราด

วันที่อนุมัติ17/05/2017
วันที่หมดอายุ16/05/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-014

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
จัดเก็บและบริการน้ำมันอากาศยาน

TGO CFO FY17-4-023

จัดเก็บและบริการน้ำมันอากาศยาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-016

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-018

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-015

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าน้ำกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-020

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
สุราขาว-ผสม

TGO CFO FY17-2-022

สุราขาว-ผสม

บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-013

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-017

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-019

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

TGO CFO FY60-021

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตสีย้อม

TGO CFO FY60-3-009

ผลิตสีย้อม

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018