รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

314

บริษัท (ทั้งหมด)

55

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ท่อสแตนเลส

TGO CFO FY18-2-036

ท่อสแตนเลส

บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, เหล็กลวด

TGO CFO FY18-2-037

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, เหล็กลวด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ผลิตฉลากบาร์โค๊ด

TGO CFO FY18-3-038

ผลิตฉลากบาร์โค๊ด

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ชิ้นส่วนยานยนต์

TGO CFO FY18-2-039

ชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (ถุงพลาสติก)

TGO CFO FY18-040

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (ถุงพลาสติก)

บริษัท ยูนิเวอร์แซลโพลีแบค จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
สถาบันการเงิน

TGO CFO FY18-2-041

สถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
สถาบันการศึกษา

TGO CFO FY18-042

สถาบันการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
สุขภัณฑ์ กระเบื้อง ก๊อกน้ำ ฯลฯ

TGO CFO FY18-2-043

สุขภัณฑ์ กระเบื้อง ก๊อกน้ำ ฯลฯ

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลม

TGO CFO FY18-2-044

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

TGO CFO FY18-045

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
สถาบันการศึกษา

TGO CFO FY18-046

สถาบันการศึกษา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY18-2-047

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ระยอง)

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ผลิตชิ้นงานทางด้านแม่พิมพ์

TGO CFO FY18-3-048

ผลิตชิ้นงานทางด้านแม่พิมพ์

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ผลิตน้ำยางเอ็นบีอาร์

TGO CFO FY18-049

ผลิตน้ำยางเอ็นบีอาร์

บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
เครื่องดื่ม

TGO CFO FY18-050

เครื่องดื่ม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ทอ ฟอก ย้อม

TGO CFO FY18-051

ทอ ฟอก ย้อม

บริษัท ทองเสียง จำกัด

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
มูลนิธิ

TGO CFO FY18-052

มูลนิธิ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
อาหารและเครื่องดื่ม นมข้น

TGO CFO FY18-053

อาหารและเครื่องดื่ม นมข้น

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) โรงงานสำโรง

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY18-055

ปิโตรเคมี

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด SITE 1

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
สำนักงาน

TGO CFO FY18-056

สำนักงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ05/09/2018
วันที่หมดอายุ04/09/2019
อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

TGO CFO FY18-3-025

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำมหาชัย

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

TGO CFO FY18-3-032

ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
สถาบันการเงิน

TGO CFO FY18-3-024

สถาบันการเงิน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TGO CFO FY18-3-034

วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย )

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-3-030

ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมมาบตาพุด CFB3, Phase 4, Phase 5, GSPP2, GSPP3

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
อาหารสำเร็จรูป

TGO CFO FY18-3-029

อาหารสำเร็จรูป

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ฉนวนยางกันความร้อน

TGO CFO FY18-2-023

ฉนวนยางกันความร้อน

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (โรงงานระยอง)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
โพรพิลีน

TGO CFO FY18-2-027

โพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (โรงงานผลิตโพรพิลีน)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

TGO CFO FY18-2-026

เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพรลีโพรพิลีน)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-2-031

ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019