รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

293

บริษัท (ทั้งหมด)

35

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

TGO CFO FY18-3-025

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำมหาชัย

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

TGO CFO FY18-3-032

ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
สถาบันการเงิน

TGO CFO FY18-3-024

สถาบันการเงิน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TGO CFO FY18-3-034

วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย )

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-3-030

ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมมาบตาพุด CFB3, Phase 4, Phase 5, GSPP2, GSPP3

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
อาหารสำเร็จรูป

TGO CFO FY18-3-029

อาหารสำเร็จรูป

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ฉนวนยางกันความร้อน

TGO CFO FY18-2-023

ฉนวนยางกันความร้อน

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (โรงงานระยอง)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
โพรพิลีน

TGO CFO FY18-2-027

โพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (โรงงานผลิตโพรพิลีน)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

TGO CFO FY18-2-026

เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพรลีโพรพิลีน)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-2-031

ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-028

ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตสีทาอาคาร สีเคลือบบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY18-033

ผลิตสีทาอาคาร สีเคลือบบรรจุภัณฑ์

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ปิโตรเลียม/การขนส่งน้ำมันทางท่อ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง

TGO CFO FY18-035

ปิโตรเลียม/การขนส่งน้ำมันทางท่อ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

วันที่อนุมัติ31/07/2018
วันที่หมดอายุ30/07/2019
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

TGO CFO FY18-3-017

ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ให้บริการด้านพาณิชย์และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

TGO CFO FY18-018

ให้บริการด้านพาณิชย์และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-019

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-020

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 2)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-021

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-022

ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
จัดเก็บน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน การส่งน้ามันอากาศยานผ่านโครงข่ายท่อแรงดันสูงและให้บริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

TGO CFO FY17-4-023

จัดเก็บน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน การส่งน้ามันอากาศยานผ่านโครงข่ายท่อแรงดันสูงและให้บริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเภทฟีนอล อะซีโตน และบิส

TGO CFO FY18-4-016

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเภทฟีนอล อะซีโตน และบิส

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

TGO CFO FY18-3-014

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดระยอง

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
เครื่องดื่ม

TGO CFO FY18-2-012

เครื่องดื่ม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหาดใหญ่

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

TGO CFO FY18-2-011

ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

บริษัท อี.แอล.เอฟ จำกัด สาขาสมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

TGO CFO FY18-013

ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-2-007

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-2-006

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY18-2-009

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY18-2-010

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินตราด

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

TGO CFO FY18-008

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019