รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

281

บริษัท (ทั้งหมด)

107

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-093

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

TGO CFO FY17-070

สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
น้ำตาลทราย

TGO CFO FY17-046

น้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-092

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สำนักงานหลักทรัพย์

TGO CFO FY17-048

สำนักงานหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

TGO CFO FY17-100

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำมหาชัย

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-113

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด : นิคมมาบตาพุด (PHASE1, PHASE2)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY17-091

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ระยอง)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตชิ้นงานทางด้านแม่พิมพ์

TGO CFO FY17-090

ผลิตชิ้นงานทางด้านแม่พิมพ์

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-047

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สำนักงาน

TGO CFO FY17-056

สำนักงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
อิเล็กทรอนิกส์

TGO CFO FY17-107

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
โรงแรม

TGO CFO FY17-081

โรงแรม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) สาขา 10 (โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

TGO CFO FY17-121

ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์จากพลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TGO CFO FY17-089

วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย )

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตสุราเกาเหลียง สุราขาว แอลกอฮอล์

TGO CFO FY17-052

ผลิตสุราเกาเหลียง สุราขาว แอลกอฮอล์

บริษัท แสงโสม จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY17-112

ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมมาบตาพุด CFB3, Phase 4, Phase 5, GSPP2, GSPP3

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
อาหารทะเลแช่แข็ง

TGO CFO FY17-108

อาหารทะเลแช่แข็ง

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY17-050

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
เครื่องดื่ม

TGO CFO FY17-077

เครื่องดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตฉลาก บาร์โค้ด

TGO CFO FY17-105

ผลิตฉลาก บาร์โค้ด

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
อาหารสำเร็จรูป

TGO CFO FY17-117

อาหารสำเร็จรูป

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ศูนย์การค้า

TGO CFO FY17-055

ศูนย์การค้า

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน อาคารสยามเซ็นเตอร์ และอาคารสยามดิสคัฟเวอรี่)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
เครื่องดื่ม

TGO CFO FY17-079

เครื่องดื่ม

บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตเหล็กแท่ง (Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวด

TGO CFO FY17-049

ผลิตเหล็กแท่ง (Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวด

บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
โรงสีข้าว

TGO CFO FY17-051

โรงสีข้าว

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
เส้นใยโพลีเอสเตอร์, เส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์, เส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์

TGO CFO FY17-053

เส้นใยโพลีเอสเตอร์, เส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์, เส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

TGO CFO FY17-054

สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
บริการรักษาพยาบาล ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ งานวิจัยทางคลีนิค

TGO CFO FY17-057

บริการรักษาพยาบาล ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ งานวิจัยทางคลีนิค

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ซ่อมบำรุงอากาศยาน

TGO CFO FY17-058

ซ่อมบำรุงอากาศยาน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรงซ่อมอากาศยาน

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018