รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

290

บริษัท (ทั้งหมด)

95

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

TGO CFO FY18-3-017

ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ให้บริการด้านพาณิชย์และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

TGO CFO FY18-018

ให้บริการด้านพาณิชย์และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-019

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-020

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 2)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-021

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

TGO CFO FY18-022

ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)

วันที่อนุมัติ30/05/2018
วันที่หมดอายุ29/05/2019
จัดเก็บน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน การส่งน้ามันอากาศยานผ่านโครงข่ายท่อแรงดันสูงและให้บริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

TGO CFO FY17-4-023

จัดเก็บน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน การส่งน้ามันอากาศยานผ่านโครงข่ายท่อแรงดันสูงและให้บริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเภทฟีนอล อะซีโตน และบิส

TGO CFO FY18-4-016

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเภทฟีนอล อะซีโตน และบิส

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

TGO CFO FY18-3-014

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดระยอง

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
เครื่องดื่ม

TGO CFO FY18-2-012

เครื่องดื่ม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหาดใหญ่

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

TGO CFO FY18-2-011

ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

บริษัท อี.แอล.เอฟ จำกัด สาขาสมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

TGO CFO FY18-013

ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด

วันที่อนุมัติ30/03/2018
วันที่หมดอายุ29/03/2019
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-2-007

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY18-2-006

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY18-2-009

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

TGO CFO FY18-2-010

ธุรกิจสนามบินและสายการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินตราด

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

TGO CFO FY18-008

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/01/2018
วันที่หมดอายุ25/01/2019
อาหาร

TGO CFO FY18-2-005

อาหาร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ

วันที่อนุมัติ22/11/2017
วันที่หมดอายุ21/11/2018
แป้งมันสำปะหลัง

TGO CFO FY18-2-004

แป้งมันสำปะหลัง

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด

วันที่อนุมัติ22/11/2017
วันที่หมดอายุ21/11/2018
อุตสาหกรรมเบียร์

TGO CFO FY18-2-002

อุตสาหกรรมเบียร์

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

วันที่อนุมัติ22/11/2017
วันที่หมดอายุ21/11/2018
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

TGO CFO FY18-001

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

วันที่อนุมัติ22/11/2017
วันที่หมดอายุ21/11/2018
ผลิตพรมทอมือ ทอกี่และทอเครื่อง จำหน่ายในและต่างประเทศ

TGO CFO FY18-003

ผลิตพรมทอมือ ทอกี่และทอเครื่อง จำหน่ายในและต่างประเทศ

บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ22/11/2017
วันที่หมดอายุ21/11/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-093

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

TGO CFO FY17-070

สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
น้ำตาลทราย

TGO CFO FY17-046

น้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-092

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
สำนักงานหลักทรัพย์

TGO CFO FY17-048

สำนักงานหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

TGO CFO FY17-100

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำมหาชัย

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-113

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด : นิคมมาบตาพุด (PHASE1, PHASE2)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

TGO CFO FY17-091

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ระยอง)

วันที่อนุมัติ06/09/2017
วันที่หมดอายุ05/09/2018