รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

216

บริษัท (ทั้งหมด)

92

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-014

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
จัดเก็บและบริการน้ำมันอากาศยาน

TGO CFO FY17-4-023

จัดเก็บและบริการน้ำมันอากาศยาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-016

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-018

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-015

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าน้ำกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-3-020

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
สุราขาว-ผสม

TGO CFO FY17-2-022

สุราขาว-ผสม

บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-013

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-017

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY17-2-019

ผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

TGO CFO FY60-021

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) –สนามบินสุโขทัย

วันที่อนุมัติ15/03/2017
วันที่หมดอายุ14/03/2018
ผลิตสีย้อม

TGO CFO FY60-3-009

ผลิตสีย้อม

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018
เหล็ก

TGO CFO FY60-2-012

เหล็ก

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO FY60-008

ผลิตไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่ ) บางกรวย นนทบุรี

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018
ผลิตอะไหล่ไฟฟ้า

TGO CFO FY60-010

ผลิตอะไหล่ไฟฟ้า

ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018
เหมืองถ่านหินลิกไนต์

TGO CFO FY60-011

เหมืองถ่านหินลิกไนต์

เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ18/01/2017
วันที่หมดอายุ17/01/2018
อุตสาหกรรมเบียร์

TGO CFO FY60-001

อุตสาหกรรมเบียร์

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

TGO CFO FY60-002

ก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ศูนย์การค้า

TGO CFO FY60-003

ศูนย์การค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ศูนย์การค้า

TGO CFO FY60-004

ศูนย์การค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ศูนย์การค้า

TGO CFO FY60-005

ศูนย์การค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ศูนย์การค้า

TGO CFO FY60-006

ศูนย์การค้า

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ศูนย์การค้าเซนทรัลพล่า อุดรธานี

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

TGO CFO FY60-007

ผลิต ส่งออก เครื่องประดับทำจากเนื้อเงิน และโลหะ

บริษัท อี.แอล.เอฟ จำกัด สาขาวงเวียนใหญ่

วันที่อนุมัติ16/11/2016
วันที่หมดอายุ15/11/2017
สุขภัณฑ์

TGO CFO 2-59-069

สุขภัณฑ์

บริษัท สยามซานิทารี่แวร์อินดัสทรี จำกัด

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
ปิโตรเคมี

TGO CFO 3-59-047

ปิโตรเคมี

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
สำนักงานหลักทรัพย์

TGO CFO 2-59-043

สำนักงานหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
ผลิตไฟฟ้า

TGO CFO 2-59-044

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
อิเล็กทรอนิกส์

TGO CFO 2-59-067

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
โรงแรม

TGO CFO 2-59-070

โรงแรม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) สาขา 10 (โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน)

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017
โรงกลั่นน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น การผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ

TGO CFO 59-041

โรงกลั่นน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น การผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ส่วนโรงกลั่นน้ำมัน, บ.ไทยพาราไซลีน,บ.ไทยลู้บเบส และ บ.ไทยออยล์เพาเวอร์)

วันที่อนุมัติ07/09/2016
วันที่หมดอายุ06/09/2017