ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด 3 รายการ

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๑
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๑

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๑

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)
หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย
อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย