รายชื่อผู้ทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในระดับบุคคล และระดับนิติบุคคล ดังนี้

รายชื่อผู้ทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 12 ท่าน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 02 577 9000
 • อีเมล์: korrakoch@tistr.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.tistr.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/07/2563
บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: ชั้น 14 อาคารสิรินรัตน์ 3388/46 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110
 • โทรศัพท์: 02 367 5594-7 Ext. 7
 • อีเมล์: enquiries.th@lrqa.com
 • เว็บไซต์: http://www.th.lrqa.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 17/01/2563
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1. ผศ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
  2. นายธนนนท์ นุชเนตร
  3. นายศุภโชค ตาปนานนท์
  4. นางสาวสโรชา แดงศิริ
  5. นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า
  6. ดร.ศรุดา สิทธิกิจปัญญา
  7. นายธีรวัชร เพชระบูรณิน
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
  ดร.รัตชยุดา กองบุญ
  ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ
  ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
  นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001 ต่อ 3230 087 050 3666 086 899 3869
 • อีเมล์: uphairat@engr.tu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16, 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02 670 4800
 • อีเมล์: ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
 • เว็บไซต์: http://www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local/home/our-services/CDM
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 02 621 8501
 • อีเมล์: chartd@ecct-th.org
 • เว็บไซต์: http://www.ecct-th.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
 • อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โทรศัพท์: 02-4415000 ต่อ 1001 และ 080-4273500 โทรสาร 02-4419509-10
 • อีเมล์: enkcm@mahidol.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.en.mahidol.ac.th/EI
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3401, 087 513 8282
 • อีเมล์: napat_j@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.up.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012
 • โทรศัพท์: 02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
 • อีเมล์: nattarin.thunsiri@sgs.com
 • เว็บไซต์: http://www.sgs.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์: 02 345 1261-5
 • อีเมล์: jirawatrj@off.fti.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.iei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 04/09/2562
 • หมายเหตุ: xxxx

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights