รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระดับนิติบุคคล ดังนี้

หน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 6 หน่วยงาน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions), อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries), การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and
 • ที่อยู่: 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 026171727
 • อีเมล์: mattana@masci.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1. นายธีรกุล บุญยงค์
  2. นางสาวอรรจน์ฉา เหงี่ยมวิจาวัฒ
  3. นายนริศ ลาภสุนทรพิทักษ์
  4. นางสาวมัธนา เข็มทอง
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012
 • โทรศัพท์: 02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
 • อีเมล์: nattarin.thunsiri@sgs.com
 • เว็บไซต์: http://www.sgs.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นางสาวณัฐรินทร์ ตันศิริ
  2) นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล
  3) นางกษมล ไพบูลย์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/10/2564
 • วันหมดอายุ: 26/10/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
  2) นายธนนนท์ นุชเนตร
  3) นายศุภโชค ตาปนานนท์
  4) นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา
  5) นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า
  6) นายธีรวัชร เพชระบูระณิน
  7) นายพณิช จันทจรูญพงษ์
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 088-2667441, 054-466666 ต่อ 3398
 • อีเมล์: gmc.up2564@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.up.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/10/2564
 • วันหมดอายุ: 26/10/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์
  2) ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
  3) ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ
  4) ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
  5) ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล
  6) นายนเรศ ใหญ่วงศ์
บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: ชั้น 14 อาคารสิรินรัตน์ 3388/46 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110
 • โทรศัพท์: 02 367 5594-7 Ext. 7
 • อีเมล์: enquiries.th@lrqa.com
 • เว็บไซต์: http://www.th.lrqa.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 17/01/2563
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001 ต่อ 3230 087 050 3666 086 899 3869
 • อีเมล์: uphairat@engr.tu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.engr.tu.ac.th

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights