รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระดับนิติบุคคล ดังนี้

หน่วยงานทวนสอบประเภทบุคคล ทั้งหมด 53 หน่วยงาน

นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: Petrochemical, Refinery, Polymer, Glycol, Aromatic, Logistic, etc.
 • องค์กร: PTT Global Chemical Public Company Limited
 • ที่อยู่: เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 0867733237
 • อีเมล์: wanchalach.s@pttgcgroup.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การวิเคราะห์การใช้และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ แผ่นยิบซั่ม
 • องค์กร: ICT Innovation and Engineering
 • ที่อยู่: 99/145 หมู่1 หมู่บ้านไอลีฟพาร์ค รังสิต คลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0818873576
 • อีเมล์: s.sripusitto@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทดแทน
 • องค์กร: บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: สถาบันนวัตกรรม ปตท. 71 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.78 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 • โทรศัพท์: 0817513922
 • อีเมล์: worayut.s@pttplc.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/08/2564
ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารและสินค้าปศุสัตว์
 • องค์กร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 0829796696
 • อีเมล์: karnwadee@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 655 หมู่ 9 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150
 • โทรศัพท์: 0916250412
 • อีเมล์: nisarat.jys@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมถั่วแดง
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • อีเมล์: sarocha.dangsiri@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2564
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2563
นาย พีรพล หอมประเสริฐ
 • นาย พีรพล หอมประเสริฐ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: รวบรวมข้อมูล, จัดทำ Verify Sheet, คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • องค์กร: ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 สีลม บางรัก
 • อีเมล์: peerapon@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 17/01/2563
ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เค้กกล้วยหอม เกี้ยวกุ้ง อาหารไก่เนื้อ อาหารไก่พันธุ์
 • องค์กร: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน
 • ที่อยู่: 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0874964491
 • อีเมล์: suppajee.jam@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/02/2561
นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2561
นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG หรือ NGV) Ethane, Propane LPG, NGL, ไฟฟ้า, ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ clarified water และ Demineralized water ปิโตรเคมี ได้แก่ 18%HCl, VCM, PVC resin บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0841587913
 • อีเมล์: kultida.boonyarith@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/11/2560
นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0875600441
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2560
ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ยางเอสทีอาร์ ยางแท่งสำเร็จรูป น้ำยางข้น แผ่นไม้พาติเคิลบอร์ด ก๊าซชีวภาพ สุราขาว
 • องค์กร: สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงานและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
 • ที่อยู่: 135 หมู่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์: 081 467 7999
 • อีเมล์: sadudi@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/09/2559
นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คอนกรีตผสมเสร็จ
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4776, 081 977 9034
 • อีเมล์: c.tassaneewan@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวโพดหวาน ไส้กรอกปลา/กุนเชียงปลา นมยูเอชที
 • องค์กร: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่อยู่: 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์: 0814995370
 • อีเมล์: kitirote@kku.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.en.kku.ac.th/web/che/531-2/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง วัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 493 4356
 • อีเมล์: soottiwan.tham@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ข้าวโพดหวานกระป๋อง
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4773, 081 171 6690
 • อีเมล์: s.prakaytham@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สารให้ความหวาน อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4063, 081 866 6679
 • อีเมล์: ruethait@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3411, 089 7116833
 • อีเมล์: iamanusorn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ทุเรียนอบกรอบ พริกผัดใบกระเพรา ลำไยอบกรอบ ขนมผิงน้ำดื่ม ไอศกรีมดัดแปลง กะทิสำเร็จรูป
 • องค์กร: ที่ปรึกษาอิสระ
 • ที่อยู่: 188/125 หมู่บ้านฮาบิทาวน์ วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 08 6306 6840
 • อีเมล์: chaiwat79@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระเบื้อง ตุ๊กตา กระเบื้องโมเสคเรซิ่น ข้าวสาร น้ำยางข้น
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 081 556 1400
 • อีเมล์: tananon.n21@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เจลล้างหน้า ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 089 455 5226
 • อีเมล์: panarin.pear@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำผลไม้ น้ำจิ้มไก่ ข้าวโพดกระป๋อง ซุปข้าวโพด น้ำตาล
 • องค์กร: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053944192 ต่อ 104 มือถือ 0875138282
 • อีเมล์: napatjuk@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/05/2557
นางสาว ขวัญฤดี อิ่มอาดูร
 • นางสาว ขวัญฤดี อิ่มอาดูร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงกลั่น อะโรมาติกส์ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน
 • องค์กร: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • ที่อยู่: 1,1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สมุทร 2 ชั้น 3 ถนนเย็นจิต ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 0892593149
 • อีเมล์: khwanrudee.ima@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2557
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ของเล่นไม้ รีไซเคิลพอลิเอทิลีน Food Starch กล้วยทอดกรอบ น้ำยางข้น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมพร่องไขมัน
 • องค์กร: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 081 303 6768
 • อีเมล์: sukhodomchot.nicha@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำยางข้น
 • องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 014 4806
 • อีเมล์: chaiyawannakarn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/09/2556
นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ กระเบื้องหลังคา
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 9/5 หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 081 596 9851
 • อีเมล์: kamalaporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/06/2556
นางสาว อรพรรณ มั่งมีศรี
 • นางสาว อรพรรณ มั่งมีศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป
 • องค์กร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 อาคารซีพี ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 081 325 2980, 02 625 7510
 • อีเมล์: oraparn@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/06/2556
นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ยางรถเทรกเตอร์ กระป๋อง TULC ผ้าถัก Dri-balanco ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ย้อมและตกแต่งสำเร็จ ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก ไส้กรอกไก่ สโมกกี้
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่: 56/97 รามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
 • โทรศัพท์: 089 782 8898
 • อีเมล์: phuangphan@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ร่วม น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 598 0792
 • อีเมล์: supachok.t@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สารทดแทนความหวาน ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ แบตเตอรี่รถยนต์
 • องค์กร: บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • ที่อยู่: 700/39 ชั้น2A อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 117 9260, 089 799 3999
 • อีเมล์: natworapol.r@seg-group.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/07/2555
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไก่สดแช่เย็น, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 080 629 1902
 • อีเมล์: knight_zero_7@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำปลาหวานบรรจุขวดแก้ว ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก อาหารกระป๋อง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 34/40 หมู่ 10 ถ.หทัยราษฎร์ ต.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์: 02 508 4484 , 085 555 3765
 • อีเมล์: pongsako@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติก อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตเลียม ปิโตเคมี อุตสาหกรรมหลอดไฟ อุตสาหกรรมลวดเชื่อม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
 • องค์กร: -
 • ที่อยู่: 119/44 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
นางสาว กุหลาบ กิมศรี
 • นางสาว กุหลาบ กิมศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์อาหาร และ อาหารขบเคี้ยวสุนัข
 • องค์กร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 313 อาคารซีพี ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 02 625 7507, 088 692 1115
 • อีเมล์: kularb@cpf.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟ แมคคาเดเมีย แก้วเซรามิค
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4771, 086 409 2834
 • อีเมล์: seksaan.p@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เส้นด้าย
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 02 218 6888, 085 912 5921
 • อีเมล์: pulittle@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/07/2554
ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2554
นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 089 129 6556
 • อีเมล์: lnaruetep@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เหล็ก ปูน อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
 • อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (ไก่ กุ้ง ทูน่า ข้าว เส้นหมี่/ก๋วยเตี่ยว สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันพืช อาหารสัตว์) สิ่งทอ(ผ้าปูที่นอน ผ้าผืน) วัสดุก่อสร้าง(กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต)
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 562 5555 ต่อ 1508
 • อีเมล์: fscirwm@ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553
ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
 • ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารและผลไม้แปรรูป
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 202 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์: 0825351987
 • อีเมล์: surachai_nar@cmru.ac.th
ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เลนส์พลาสติก ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ลวดเชื่อม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม (1) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (2) ลวดเชื่อมไฟฟ้าที่มีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • องค์กร: นักวิจัย
 • ที่อยู่: 269 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 081 428 5420
 • อีเมล์: arunee.ewe@hotmail.com
นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟคั่ว พริกบดดอง น้ำตาล
 • องค์กร: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ที่อยู่: 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์: 094 189 4008
 • อีเมล์: naret.yai@crru.ac.th
ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำยาล้างจาน น้ำยางข้น ถุงมือยางพารา
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี จำกัด
 • ที่อยู่: 56/267 หมู่ 5 หมุ่บ้านมัณฑนา ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • โทรศัพท์: 091-997-8558
 • อีเมล์: sontaya_krich@hotmail.com
ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • องค์กร: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 470 8309/10 ต่อ 4139, 086 622 7564
 • อีเมล์: shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

หน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 4 หน่วยงาน

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมของเล่นไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 080-286-7771, 094-298-6151
 • อีเมล์: ecee.ee.tu@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำยาล้างจาน น้ำยางข้น ถุงมือยางพารา แป้งมันสำปะหลังดิบ สาคูเม็ดเล็ก เอทานอล
 • ที่อยู่: 56/267 วัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
 • โทรศัพท์: 086 375 1637
 • อีเมล์: sontaya_krich@hotmail.com

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights