สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 5 รายการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
สัมมนา “Low Carbon Tourism  เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
สัมมนา “Low Carbon Tourism เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights