สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 19 รายการ

งานสัมมนา“คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์..จัดงานรูปแบบใหม่ สไตล์คนรักโลก”
งานสัมมนา“คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์..จัดงานรูปแบบใหม่ สไตล์คนรักโลก”
งานสัมมนา " มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน "
งานสัมมนา " มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน "
คาร์บอนฟุตพริ้นท์..เครื่องมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ในยุค Net Zero
คาร์บอนฟุตพริ้นท์..เครื่องมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ในยุค Net Zero
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)  ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building) ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1
การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา  09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ
การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ
พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.
พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก "แนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"  วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก "แนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์" วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
การอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ผ่านระบ Zoom วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 – 2 มีนาคม 2565
การอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ผ่านระบ Zoom วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 – 2 มีนาคม 2565
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights