สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 3 รายการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก"แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก"แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"
สัมมนา “Low Carbon Tourism  เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
สัมมนา “Low Carbon Tourism เทรนด์การเที่ยวของคนรักษ์โลก”
สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights